Länkstig

Linnea Bärebring

Universitetslektor

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Linnea Bärebring

Legitimerad dietist, medicine doktor.

Linnea Bärebring arbetar som postdoktor på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin. Hon disputerade år 2017 med avhandlingen ”Longitudinal vitamin D status during pregnancy in Sweden” som undersökte samband mellan D-vitaminstatus och komplikationer under graviditet.

Forskning

Linneas nuvarande forskning handlar om kost, inflammation och kroppssammansättning, specifikt vid reumatoid artrit. Hon samarbetar även med Universitetet i Oslo i ett projekt (CRC-NORDIET) om kost och kroppssammansättning vid kolorektal cancer. Hon arbetar även vidare inom forskningsområdet D-vitaminstatus under graviditet.

Undervisning

Linnea undervisar på dietistprogrammet, på grund- och avancerad nivå, samt handleder studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.