Länkstig

Helena Francke

Universitetsbibliotekarie

Team Publicering och bibliometri, Digitala tjänster
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
413 14 Göteborg
Postadress
Box 700
405 30 Göteborg

Universitetsbibliotekarie

Team Undervisning, Samhällsvetenskapliga biblioteken
Besöksadress
Föreningsgatan 20
41127 Göteborg
Postadress
Box 607
40530 Göteborg

Om Helena Francke

Jag delar min tjänst mellan Samhällsvetenskapliga biblioteken och Digitala tjänster.

På Samhällsvetenskapliga biblioteken har jag min placering på Samhällsvetenskapliga biblioteket på Föreningsgatan. Jag arbetar framför allt med undervisning och handledning i informationssökning och informationskompetens för studenter och forskare vid samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och IT-fakulteterna. Jag är med i bibliotekens grupp för forskarservice och arbetar inom ramen för detta med doktorandundervisning och stöd kring informationssökning och publiceringsfrågor för doktorander och forskare.

På Digitala tjänster arbetar jag inom team Publicering och bibliometri, främst med frågor som rör vetenskaplig publicering både strategiskt och praktiskt, ofta med fokus på öppen tillgång till publikationer.

Innan jag började vid UB arbetade jag som universitetslektor vid Högskolan i Borås, där jag är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har fortfarande kvar en koppling till institutionen. Jag har tjugo års erfarenhet av undervisning och forskning, främst inom områdena vetenskaplig publicering och informationskompetens. Jag har under kortare perioder varit gästlärare eller -forskare vid Lunds universitet, UIT Norges arktiska universitet, Chinese University of Hong Kong, Queensland University of Technology och Makerere University.

Mer information om min forskning finns på min profil på Högskolan i Borås och en lista över mina publikationer i Swepub.