Länkstig

John Paoli

Professor/överläkare

Avd för dermatologi och venereologi
Besöksadress
Gröna stråket 16 Pl 2 SU/Sahlgrensk
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om John Paoli

Är professor i dermatologi och venereologi och ämnesföreträdare för ämnesområdet Dermatologi och Venereologi.

Universitetssjukhusöverläkare och ansvarig för Mohs kirurgi på verksamhetsområde Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsområde Forskning inom tidig diagnostik och behandling av hudcancer.

Pågående forskningsprojekt

 • ”Wise vs wide”: en nationell, multicenter, randomiserad kontrollerad studie för att jämföra kirurgi i 1 vs 2 steg för tunna melanom
 • Artificiell intelligens för automatiserad detektion av hudcancer
 • Dermatoskopisk diagnostik av hudtumörer
 • Ex vivo konfokalmikroskopi för snabbare histopatologisk diagnostik av hudtumörer
 • Hyperspektral avbildning för tidig diagnostik av hudcancer
 • Korttidsmonitorering av atypiska melanocytära lesioner
 • Tumör- och serummarkörer för uppkomst, progression, behandlingseffekt och uppföljning av Merkelscellskarcinom
 • Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry för att analysera lipider i basalcellscancer och melanom
 • Nya riskfaktorer för melanomspecifik död genom befolkningsbaserade registerstudier
 • Randomiserade kontrollerade studier för utvärdering av destruktiva behandlingar för icke-melanom hudcancer
 • Fotodynamisk terapi med simulerat dagsljus för behandling av ytlig icke-melanom hudcancer
 • Orsaken till spontan regression vid keratoakantom
 • Riskfaktorer för icke-radikala excisioner av hudtumörer
 • Förbättrade indikationer för Mohs kirurgi vid basalcellscancer i huvud- och halsregionen

Medarbetare i tumörforskningsgruppen

Post-docs: Eva Backman, Magdalena Claeson, Johan Dahlén Gyllencreutz, Julia Fougelberg, Noora Neittaanmäki, Sam Polesie, Helena Svensson och Oscar Zaar.

Doktorander: Sofia Berglund (huvudhandledare), Hannah Ceder (huvudhandledare), Martin Gillstedt (biträdande handledare), Michelle Marjanovic (biträdande handledare), Jan Siarov (biträdande handledare), Alexandra Sjöholm (huvudhandledare), Mimmi Tang (biträdande handledare) och Ebba Wennberg (huvudhandledare).

Forskare: Filippos Giannopoulos och Maja Modin.

Finansiärer

ALF, FOU-VGR, Hudfonden, Vivy Svenby med familj

Böcker & bokkapitel

 • Bowling J, Paoli J, Chamberlain A. Diagnostic Dermoscopy - The Illustrated Guide, 2nd Edition. 2022. Wiley. ISBN: 9781118930489.
 • Wahlgren CF, Bradley M, Enerbäck C, Lindberg M, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O,. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 10th Edition. 2022. Studentlitteratur. ISBN: 9789144141602.
 • Cabo H, Lallas A (Eds. Including Paoli J). Chapter “Palpable lesions on the scalp” in: Comprehensive Atlas of Dermatoscopy Cases. 2018. Springer Nature. ISBN: 9783319769325.
 • Vahlquist A, Enerbäck C, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O, Wahlgren CF. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 9th Edition. 2017. Studentlitteratur. ISBN: 9789144119106.
 • Vahlquist A, Enerbäck C, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O, Wahlgren CF. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 8th Edition. 2012. Studentlitteratur. ISBN: 9789144081502.
 • Ericson MB, Wang D, Kantere D, Paoli J, Wennberg AM. Imaging of Photosensitizers in Skin. Chapter in: Imaging in Photodynamic Therapy. 2017. Editors: Michael R. Hamblin, Yingying Huang. Taylor & Francis Group, CRC Press. ISBN: 9781498741453.
 • Paoli J, Falk M. [Skin diseases] “Hudsjukdomar”. Chapter in: Läkemedelsboken. 2017. The Swedish Medical Products Agency. https://lakemedelsboken.se/kapitel/hud/hudsjukdomar.html

Priser: Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris Område 5 (2021), Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris (2018), Årets forskningshandledare "Studenter i forskning" (2016), Dagens Medicins Guldskalpellen (2013) och Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris (2013)

Övrigt: Administrative Coordinator International Dermoscopy Society, Treasurer European Society for Micrographic Surgery, Past President Nordic Dermatology Association, Past President European Society for Micrographic Surgery, Past President Swedish Society of Dermatology and Venereology, Past President Swedish Society for Dermatologic Surgery and Oncology, Past Board Member European Academy of Dermatology and Venereology, Honorary Member French Society of Dermatology.