Länkstig

John Paoli

Professor/överläkare

Avd för dermatologi och
venereologi
Besöksadress
Gröna stråket 16 Pl 2 SU/Sahlgrensk
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om John Paoli

Är professor i dermatologi och venereologi och ämnesföreträdare för ämnesområdet Dermatologi och Venereologi.

Universitetssjukhusöverläkare och ansvarig för Mohs kirurgi på verksamhetsområde Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsområde Forskning inom tidig diagnostik och behandling av hudcancer.

Pågående forskningsprojekt

 • Artificiell intelligens för automatiserad detektion av hudcancer
 • Dermatoskopisk diagnostik av hudtumörer
 • Ex vivo konfokalmikroskopi för snabbare histopatologisk diagnostik av hudtumörer
 • Hyperspektral avbildning för tidig diagnostik av hudcancer
 • Korttidsmonitorering av atypiska melanocytära lesioner
 • Tumör- och serummarkörer för uppkomst, progression, behandlingseffekt och uppföljning av Merkelscellskarcinom
 • Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry för att analysera lipider i basalcellscancer
 • Randomiserade kontrollerade studier för utvärdering av destruktiva behandlingar för icke-melanom hudcancer
 • Fotodynamisk terapi med simulerat dagsljus för behandling av ytlig icke-melanom hudcancer
 • Riskfaktorer för icke-radikala excisioner av hudtumörer
 • Förbättrade indikationer för Mohs kirurgi vid basalcellscancer i huvud- och halsregionen
 • Immunhistokemisk detektion av melanocyter i lentigo maligna
 • Epidemiologi av ovanlig hudcancer i Sverige

Medarbetare i tumörforskningsgruppen

Post-docs: Magdalena Claeson, Johan Dahlén Gyllencreutz, Noora Neittaanmäki, Sam Polesie, Helena Svensson och Oscar Zaar

Doktorander: Eva Johansson Backman (huvudhandledare), Julia Fougelberg (huvudhandledare), Alexandra Sjöholm (huvudhandledare), Sofia Berglund (huvudhandledare), Hannah Ceder (huvudhandledare).

Forskare: Maja Modin och Jenna Pakka

Forskningsassistent: Ann-Charlott Lindberg

Finansiärer

ALF, FOU-VGR, Hudfonden, Vivy Svenby med familj

Böcker & bokkapitel

 • Bowling J, Paoli J, Chamberlain A. Diagnostic Dermoscopy - The Illustrated Guide, 2nd Edition. 2022. Wiley. ISBN: 9781118930489.
 • Wahlgren CF, Bradley M, Enerbäck C, Lindberg M, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O,. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 10th Edition. 2022. Studentlitteratur. ISBN: 9789144141602.
 • Cabo H, Lallas A (Eds. Including Paoli J). Chapter “Palpable lesions on the scalp” in: Comprehensive Atlas of Dermatoscopy Cases. 2018. Springer Nature. ISBN: 9783319769325.
 • Vahlquist A, Enerbäck C, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O, Wahlgren CF. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 9th Edition. 2017. Studentlitteratur. ISBN: 9789144119106.
 • Vahlquist A, Enerbäck C, Lundqvist K, Nylander E, Paoli J, Rollman O, Wahlgren CF. Rorsmans Dermatologi Venereologi, 8th Edition. 2012. Studentlitteratur. ISBN: 9789144081502.
 • Ericson MB, Wang D, Kantere D, Paoli J, Wennberg AM. Imaging of Photosensitizers in Skin. Chapter in: Imaging in Photodynamic Therapy. 2017. Editors: Michael R. Hamblin, Yingying Huang. Taylor & Francis Group, CRC Press. ISBN: 9781498741453.
 • Paoli J, Falk M. [Skin diseases] “Hudsjukdomar”. Chapter in: Läkemedelsboken. 2017. The Swedish Medical Products Agency. https://lakemedelsboken.se/kapitel/hud/hudsjukdomar.html

Priser: Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris Område 5 (2021), Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris (2018), Årets forskningshandledare "Studenter i forskning" (2016), Dagens Medicins Guldskalpellen (2013) och Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris (2013)

Övrigt: Administrative Coordinator International Dermoscopy Society, Treasurer European Society for Micrographic Surgery, Past President Nordic Dermatology Association, Past President European Society for Micrographic Surgery, Past President Swedish Society of Dermatology and Venereology, Past President Swedish Society for Dermatologic Surgery and Oncology, Past Board Member European Academy of Dermatology and Venereology, Honorary Member French Society of Dermatology.