Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

David Bock

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, vån 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om David Bock

 Jag är primärt involverad i: forskning, doktorandhandledning och arbete som statistiker/epidemiolog och undervisning i hälsovetenskaplig statistik på grund- och forskarutbildningen.

Mitt arbete innebär främst samarbete med forskargrupper inom Sahlgrenska Akademin där andra forskare är PI´s. Den grupp jag främst arbetar med är Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG) där jag även handledar doktorander. SSORG är en forskargrupp som arbetar med att utvärdera och jämföra kirurgiska behandlingsalternativ för att ge förbättrad vård till patienter och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.  Mitt egna forskningsprojekt rör utvärdering av mätmetoder, främst patienrapporterade utfallsmått och tillämpad kausal inferens, prediktionsmodeller och Bayesiansk inferens.