Länkstig

David Bock

Anknuten till forskning

Avd för
kirurgi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om David Bock

 Jag är primärt involverad i: forskning, doktorandhandledning och arbete som statistiker/epidemiolog och undervisning i hälsovetenskaplig statistik på grund- och forskarutbildningen.

Mitt arbete innebär främst samarbete med forskargrupper inom Sahlgrenska Akademin där andra forskare är PI´s. Den grupp jag främst arbetar med är Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG) där jag även handledar doktorander. SSORG är en forskargrupp som arbetar med att utvärdera och jämföra kirurgiska behandlingsalternativ för att ge förbättrad vård till patienter och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.  Mitt egna forskningsprojekt rör utvärdering av mätmetoder, främst patienrapporterade utfallsmått och tillämpad kausal inferens, prediktionsmodeller och Bayesiansk inferens.