Länkstig

Magdalena Claeson

Anknuten till forskning

Avd för dermatologi och venereologi
Besöksadress
Gröna stråket 16 Pl 2 SU/Sahlgrensk
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Magdalena Claeson

Jag är överläkare i dermatologi och med dr i medicinsk vetenskap.

Jag arbetar som postdoc-forskare och har även varit verksam som kursledare för läkarprogrammets kurs i Dermatologi och Venereologi på Göteborgs universitet (2013-2017).

Forskningsfokus: hudcancer

Mitt forskningsområde är hudcancerepidemiologi, Bland annat har jag i en prospektiv kohortstudie med 40 000 deltagare identifierat riskfaktorer för att utveckla den vanliga hudtumören keratoakantom: hög ålder, manligt kön, ljus hudtyp, rökning och alkohol (Claeson et al. JAMA Dermatol. 2020).

Primärt forskar jag dock på hudtumören melanom, där vi bland annat publicerat en studie om en kraftig incidensökning av hudmelanom i Västra Götaland de sista årtiondena (Claeson et al. Melanoma Res. 2012). Vi har också studerat tunna (≤ 1 mm tjocklek) melanom och kunnat visa att dessa tidiga tumörer utgör majoriteten (55%) av alla melanom som diagnostiseras i Västra Götaland (Claeson et al. Acta Derm Venereol 2017) och således kräver mycket sjukvårdsresurser och mycket lidande för patienterna. Patienterna med tunna melanom har generellt en mycket god prognos, men tumörerna orsakar ändå många dödsfall på grund av att de är så vanligt förekommande. Därför har jag också fokuserat min forskning på att identifiera prognostiska faktorer för tunna melanom. I en populationsbaserad registerstudie från Queensland, Australien fann vi att tumörer på skalpen har 6 ggr ökad risk för att leda till döden (Claeson et al. Br J Dermatol 2020). Sedan 2020 är jag inbjuden som medlem i Svenska Melanomstudiegruppen (SMSG).

Internationell postdoc

Mellan 2018 och 2020 var jag tjänstledig för att göra en postdoktoral utbildning inom hudcancerepidemiologi och experimentell dermatologi på Queensland Institute of Medical Research (QIMR) Berghofer och på University of Queensland i Brisbane, Australien.

Min forskning i media

Läs mer om mina erfarenheter inför och från min postdoc, samt om min forskning i artikeln; Internationell postdoc - ger skjuts åt karriären och den vetenskapliga självständigheten

Läs mer om min forskning om hudtumören keratoakantom i ett pressmeddelande från QIMR Berghofer: Study finds ways to reduce the risk of common Queensland skin tumour.

Läs mer om min forskning om tunna melanom i Sahlgrenskaliv 230517: Ny forskning ska leda till bättre behandling av tunna melanom