Yiyi Xu

Forskare

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Yiyi Xu

Yiyi Xu har en gedigen utbildning i medicin, epidemiologi och folkhälsa. Hon har arbetat på Lunds universitet som doktorand med projekt om partikel luftförorening och luftvägssjukdomar, och hade doktorsexamen 13 januari 2017. Nu har Yiyi utökat sitt intresse för andra miljöexponeringar, inklusive perfluorerade ämnen (PFAS) som är viktiga och utbredda föroreningar genom dricksvatten, och tungmetaller som kan presenteras i daglig mat och arbetsmiljö. Hon har också arbetat med genetisa och epigenetiska projekt i samband med miljöexponeringar, för att förstå den underliggande mekanismen om exponeringar och hälsa.

Yiyi har mycket goda kunskaper i epidemiologi och avancerad biostatistik, och hon har massiv erfarenhet av att skriva vetenskapliga papper på engelska.