Länkstig

Katarina Samuelsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Katarina Samuelsson

Katarina Samuelsson disputerade 2019 med avhandlingen Teachers' work in restructuring times - On contextual influences for collegiality and professionality och arbetar som universitetslektor på IPS inom lärarutbildning, rektorsutbildning, masterprogram och fristående kurser inom pedagogik. Hon är legitimerad lärare i svenska och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet.

Samuelssons avhandling använder teorier om institutionella logiker (Freidson, 2001) och utgår från ett intresse för samhälleliga och kontextuella villkor för lärares arbete. Den kan förstås som en kritik mot ett fokus på lärare som individer och en förenkling av lärares arbete som ibland skrivs fram i policy och forskning. Mer specifikt undersöker avhandlingen hur lärare agerar och responderar på styrning i en tid av omstrukturering. Samuelssons senare projekt har behandlat forskning om lärarutbildning, samt universitetslektorers arbete. Hon ingår i forskningsgrupperna Pedagogik och Politik, Skolutveckling och Ledarskap, samt EERAs emerging researchers group.