Länkstig

Dimitrios Papadopoulos

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Dimitrios Papadopoulos

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik. Mitt forskningsintresse rör vuxnas lärande, med fokus på SFI utbildningen (svenska för invandrare). I mitt avhandlingsarbete berör jag individualisering som den formuleras i policyn, samt utmaningar och möjligheter som skapas för lärarna.

Jag undervisar inom kursen 'Vuxnas lärande' och, sedan 2018, är jag sekreterare i Kollegiet för Pedagogik och Politik (POP) samt tillhör SwISCAR nätverket (Swedish section of the International Society for Cultural-Historical Activity Research).