University of Gothenburg
Image
Undersökning
Breadcrumb

Uppdragsutbildning – Ortoptist

Uppdragsutbildning på avancerad nivå | 60 hp | 100 % Planerad kursstart höstterminen 2024

Om utbildningen

Hösten 2024 startar den tredje omgången av en ettårig ortoptistutbildning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är ögonsjuksköterskor och optiker med magisterexamen som är anställda inom ögonsjukvården i Sverige eller övriga Norden.

Utbildningen är en uppdragsutbildning på helfart och ges i samverkan med ögonsjukvården och neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen baseras på vetenskaplig evidens, klinisk expertis och praktisk träning. Undervisningen är delvis förlagd på campus i Göteborg och Mölndal, dels på distans. Utbildningen innehåller även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och självständiga studier.

Utbildningens innehåll

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men viss undervisning sker på engelska. En stor del av kurslitteraturen är engelskspråkig.

Utbildningen är ett kurspaket på totalt 60 hp, och omfattar tre obligatoriska delkurser
Den veckovisa planeringen är preliminär. När samma vecka finns angiven flera gånger innebär det att upplägget är delvis valfritt.

 • Grunderna inom teoretisk och klinisk ortoptik (20 hp, kurskod MNV245)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 35, 37, 40, 45 och 48.
  Planerad distansundervisning och självständiga studier: vecka 38, 39 och 44.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 36, 41–43, 46–47.

  Kursplan | Litteraturlista
 • Teoretisk fördjupning och vidareutveckling av kliniska färdigheter inom ortoptik (23 hp, kurskod MNV246 )
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 48, 2, 6 och 12. 
  Planerad distansundervisning och självständiga studier: vecka 52, 1, 5 och 7–11.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 49–51, 3–4 och 7–11.
  Kursplan | Litteraturlista
 • Fördjupade kunskaper i teoretisk och klinisk tillämpning inom ortoptik (17 hp, kurskod MNV247)
  Planerad campusförlagd undervisning i Göteborg/Mölndal: vecka 12, 15, 22 och 24. Planerad distansundervisning och självständiga studier: vecka 12, 19 och 20–21.
  Planerad verksamhetsförlagd utbildning: vecka 13–14, 16–19, 20–21 och 23.
  Kursplan | Litteraturlista

Kontakt

E-post:
uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Telefon: 
031-342 12 29

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd och platserna tillsatta. Fyll i och mejla in ansökningsformuläret nedan för plats på reservlista.

Förkunskapskrav, antal platser och urval

Svenska 3 och Engelska 5 och examen på högskolenivå om minst 180 hp, samt antingen oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp (Ophthalmic Nursing, 60 credits) eller magisterexamen i klinisk optometri, 60 hp (Master Programme in Clinical Optometry, 60 credits).

Därutöver krävs tillsvidareanställning inom ögonsjukvården samt minst ett års yrkeserfarenhet inom ögonsjukvården. Din arbetsplats bör kunna erbjuda en annan student på utbildningen en VFU-plats samt en handledare som är ortoptist.

Utbildningen kommer att ha 20 platser som tilldelas personer som uppfyller förkunskapskraven. Hänsyn kommer också tas till upptagningsområde och patientantal. Intag sker från de nordiska länderna. Goda kunskaper i svenska krävs då undervisning och examinationer i huvudsak är på svenska.

Kurskostnad

Uppdragsutbildningen kostar 183 000 kronor per deltagare, exklusive moms.

Det går inte att gå en uppdragsutbildning som privatperson, utan en arbetsgivare måste betala deltagaravgiften.

Handledarutbildning

Kursdeltagarna gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sin egen och på varandras ordinarie arbetsplatser. Om du vill anmäla dig själv eller en medarbetare till utbildningen är det bra att också undersöka möjligheten till att ta emot en VFU-student samt om det finns en ortoptist på avdelningen som kan handleda.

Samtliga nya handledare i ortoptistutbildningen erbjuds en två dagar lång obligatorisk handledarutbildning.

Handledarutbildningen ges på distans den 11 och 24 april 2024 och ingår i kurskostnaden för ortoptistutbildningen.

Kursråd

 • Sara Flodin, överortoptist, med. dr, adjungerad lektor
 • Eva Aring, överortoptist, docent, adjungerad lektor
 • Karin Byström, leg. fysioterapeut
 • Hanna Persson, universitetssjukhusöverfysioterapeut, docent
 • Madeleine Zetterberg, universitetssjukhusöverläkare, professor