Göteborgs universitet
Video (2:02)
Bli ämneslärare
Bild
Länkstig

Vägar till ämneslärarexamen

Vill du bli lärare? Vill du arbeta med ungdomar? Vill du sprida kunskap? Att vara ämneslärare handlar om att inspirera, leda och stötta unga människor att lära sig mer i just dina ämnen. Oavsett vilka vägar dina elever väljer i framtiden har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Vill du bli ämneslärare?

Kul! Att vara ämneslärare handlar om att inspirera, leda och stötta unga människor att lära sig mer i just dina ämnen.

Du väcker nyfikenhet och ger varje elev möjlighet att utvecklas och växa. Oavsett vilka vägar dina elever väljer i framtiden har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Det finns många vägar till en ämneslärarexamen. Frågorna nedan leder dig vidare.

Om svaret är JA finns det olika alternativ.

Du kan välja att läsa mellan följande kompletterande utbildningar:

Genom KPU har du som redan är färdig med ämnesstudierna i minst ett ämne möjlighet att läsa ett kortare lärarprogram för att bli behörig lärare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god.

Genom KPU med förhöjd studietakt kan du bli behörig lärare på ett år. Bristen på lärare i bild, musik, slöjd, biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, franska, spanska, tyska är stor, och arbetsmarknaden är mycket god.

Inom ULV kan du komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet. Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Inom VAL kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en behörighetsgivande examen. Om du blir antagen till VAL upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Om svaret är NEJ finns det följande program att välja mellan olika alternativ:

Genom KPU har du som redan är färdig med ämnesstudierna i minst ett ämne möjlighet att läsa ett kortare lärarprogram för att bli behörig lärare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god.

Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Generellt kan man säga att det finns ett stort behov av ämneslärare inom framförallt grundskolans årskurs 7-9, men också inom gymnasieskolan.

Om svaret är JA finns det två ingångar

Innan du kan börja på KPU så ska du ha läst 90/120 hp i ett skolämne. Studietiden är tre terminer, det vill säga 1,5 år.

Innan du kan börja på KPU med förhöjd studietakt ska du ha en kandidatexamen/motsvarande samt 90/120 hp i bild, musik, slöjd, biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, franska, spanska eller tyska. Du kommer inte att skriva något examensarbete inom programmet, eftersom du redan har gjort ett examensarbete i din tidigare kandidatexamen.

Studietiden är ett år inklusive studier på sommaren.

Om svaret är JA finns det ett program som gör att du blir färdig lärare på ett år

Genom KPU med förhöjd studietakt kan du bli behörig lärare på ett år. På KPU förhöjd studietakt studerar du även på sommaren. Bristen på lärare i bild, musik, slöjd, biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, franska, spanska och tyska är stor, och arbetsmarknaden är mycket god.

Om svaret är JA finns det följande program

Genom KPU har du som redan är färdig med ämnesstudierna i minst ett ämne möjlighet att läsa ett kortare lärarprogram för att bli behörig lärare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god.

Om svaret är JA

Kan du komplettera din utbildning och bli behörig lärare genom

Inom VAL kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en behörighetsgivande examen. Om du blir antagen till VAL upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Om svaret är JA

Kan du komplettera din utbildning och bli behörig lärare genom

Inom ULV kan du komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet. Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Om svaret är JA

Grundlärarprogrammet har tre inriktningar; mot fritidshem, mot förskoleklass + åk 1-3 och Åk 4-6.

Inriktningen 4-6 är för dig som vill arbeta som klasslärare i årskurs 3-6 med ämnena svenska, matte och engelska. Du väljer ytterligare ett ämne/ämnesområde, där du blir behörig i åk 3-6 (i NO eller SO) eller i åk 1-6 (i bild, idrott och hälsa eller musik).

Du kan även läsa Ämneslärarprogrammet och bli behörig i årskurs 1-6 beroende på ämne och inriktning, men då blir du inte klasslärare, utan undervisar i enstaka ämnen.

Antagning till Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet startar endast på hösten
Ansökningsperiod 15/3-15/4.

Antagning till KPU

Antagning till KPU vid Göteborgs universitet sker både till vår och höst:

  • Antagning VT: KPU, ordinarie studiegång
  • Antagning HT24: KPU med förhöjd studietakt.