University of Gothenburg
Navigate to video: Bli ämneslärare
Video (2:02)
Bli ämneslärare
Image
Breadcrumb

Vägar till ämneslärarexamen

Vill du bli lärare? Vill du arbeta med ungdomar? Vill du sprida kunskap? Att vara ämneslärare handlar om att inspirera, leda och stötta unga människor att lära sig mer i just dina ämnen. Oavsett vilka vägar dina elever väljer i framtiden har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Vill du bli ämneslärare?

Kul! Att vara ämneslärare handlar om att inspirera, leda och stötta unga människor att lära sig mer i just dina ämnen.

Du väcker nyfikenhet och ger varje elev möjlighet att utvecklas och växa. Oavsett vilka vägar dina elever väljer i framtiden har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Det finns många vägar till en ämneslärarexamen. Frågorna nedan leder dig vidare.

Antagning till Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet startar endast på hösten
Ansökningsperiod 15/3-15/4.

Antagning till KPU

Antagning till KPU vid Göteborgs universitet sker både till vår och höst:

  • Antagning VT: KPU, ordinarie studiegång
  • Antagning HT24: KPU med förhöjd studietakt.