Göteborgs universitet
Länkstig

ArtMonitor: Den konstnärliga fakultetens utgivare

ArtMonitor är den konstnärliga fakultetens imprint som publicerar licentiat- och doktorsavhandlingar; en bokserie; och en ny serie ”working papers.” Dess uppgift är att stödja spridningen av utbildning och forskning från fakulteten. ArtMonitor är bara en del i vår unika publiceringsinfrastruktur.

Detta kluster av infrastrukturer och relationer för forskningspublicering som är kopplade till fakulteten omfattar: PARSE, Hasselbladstiftelsen partnerskap, L’Internationale Online och AfterAllBooks Exhibition Histories.  Termen - infrastruktur för forskningspublicering - avser en uppsättning av förlag, personal, relationer och redaktionella ramverk som aktivt publicerar, beställer och genererar serier av forskningspublikationer.  Att föra samman dessa olika publiceringsinfrastrukturer, var och en med sitt tydliga uppdrag inom en enda fakultet, är en viktig del av fakultetens forskningsidentitet.