Bild
Fotografi på de tre forskarna som gästar Akademilivs podcast
Gästerna i vår podcast, från vänster: Kjersti Kvernebo Sunnergren, Khalil Helou och Jovanna Dahlgren
Foto: Elin Lindtröm
Länkstig

Podcast om plagiatgranskning av ramberättelser

Publicerad

Det nya avsnittet i Akademilivs podcast vänder sig denna gången särskilt till doktorander och handledare vid Sahlgrenska akademin.

Avsnittet handlar om plagiatgranskning av ramberättelserna i avhandlingarna vid vår fakultet – varför det görs, hur det görs och vad du som doktorand eller handledare ska tänka på.

Lyssna på podcasten i GU Play

Gäster i podcasten är:
Khalil Helou, akademigemensam studierektor vid Sahlgrenska akademin, Kjersti Kvernebo Sunnergren, som doktorerade i november 2021 och är barnläkare i Jönköping, samt hennes huvudhandledare Jovanna Dahlgren, professor i pediatrik. Alla tre är verksamma vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Vi hindrar plagiat i våra ramar och höjer kvalitén på doktorandernas avhandlingar

Plagiatgranskning i två steg - infördes för alla avhandlingar i början av 2020

– För att förklara hur vi hjälper doktorander, behöver vi veta syftet bakom införandet av plagiatkontroll av våra avhandlingar. Först, betraktar vi detta som ett steg i doktorandens utbildning därför har vi infört det som obligatorisk moment i doktorandkurser där jag föreläser för doktoranderna om problematiken med plagiat och etiska aspekter av plagiat. Det blir någon slags utbildning för våra doktorander, säger Khalil Helou.

FUR (Rådet för utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin) har infört en 2-stegsprocess för att kontrollera plagiat i ramberättelserna. Första steget är när man känner sig redo att skicka sin ram till granskning men inte senare än 3 veckor innan man skickar till tryckeriet.

– Jag granskar och skickar rapporten till doktoranden och handledaren och de får chansen att ändra det som är plagiat. Nästa granskning sker när doktoranden är helt klar med sin text och är redo att skicka till tryckeriet då skickas ramen, utan referenser, till mig och rapporten skickar jag sen till ordförande i betygsnämnden som granskar och fattar sitt beslut om plagiat förekommer. Jag finns tillgänglig som support om doktoranden, handledaren eller ordförande behöver hjälp med tolkning av rapporten. Om det visar sig att plagiat förekommer, anmäls ärendet och så stoppas disputationen, säger Khalil Helou.

– Det är lätt att man är lite stressad som doktorand när man är i slutfasen, man vill så gärna att det ska bli bra och man har liksom ett stresspåslag, och det är lätt att tänka att det här är mer som ett hot. Den oron tycker jag man kan lägga ifrån sig om man inte vet med sig att man har fuskat, säger Kjersti Kvernebo Sunnergren

Man ska se det här som en möjlighet och inte som ett hot

Intervjuar gör; kommunikatörerna Susanne Lj Westergren och Elin Lindström.