Länkstig

Anna Carlsson

Administrativ chef, biträdande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 426
40530 Göteborg

Om Anna Carlsson

Jag är biträdande administrativ chef med funktionsansvar för institutionens utbildning på forskarnivå, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt för behörighetsadministration, arkiv och diarium. Kontakta mig gärna i dessa frågor!