Göteborgs universitet

Jonsereds herrgård

Bild
Jonsereds herrgård tidig vår
Länkstig

Intellektuellt centrum och Göteborgs universitets särskilda mötesplats för samverkan.

Välkommen till Jonsereds herrgård - ett intellektuellt centrum och en mötesplats där Göteborgs universitet bjuder in till diskussion i angelägna frågor, och med gott utrymme för kreativitet och reflektion.

Med utgångspunkt i forskning och utbildning träffas här människor från alla samhällsområden för att i en inspirerande miljö och ett öppet samtalsklimat gemensamt formulera samtidens utmaningar.