Göteborgs universitet

Jonsereds herrgård

Bild
Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet en tidig vår
Länkstig

Intellektuellt centrum och Göteborgs universitets särskilda mötesplats för samverkan.

Välkommen till Jonsereds herrgård, intellektuell mötesplats för samverkan.
Här bjuder Göteborgs universitet in till samverkan och diskussion i angelägna frågor och med gott utrymme för kreativitet och reflektion.

Med utgångspunkt i forskning och utbildning träffas här människor från alla samhällsområden för att i en inspirerande miljö och ett öppet samtalsklimat gemensamt formulera samtidens utmaningar.