Göteborgs universitet
Bild
Seminarium på Jonsereds herrgård
Länkstig

Jonseredsseminarier

Kärnan i universitetets programverksamhet på Jonsereds herrgård. Med avstamp i aktuella samhällsbehov, forskning och utbildning formuleras samtidens utmaningar.

Jonseredsseminarierna har sedan starten 2004 utvecklats till ett etablerat begrepp. De är ett sätt för akademi och omvärld att mötas och att lära av varandra. Seminarierna anordnas av Göteborgs universitet, ofta i samverkan med andra intressenter.

Seminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambitionen att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare tillsammans med aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar är representerade.
Ett tjugotal Jonseredsseminarier anordnas årligen. Sedan verksamheten startade har otaliga organisationer och verksamheter varit representerade i såväl samverkan som deltagande. Nya organisationer och deltagare strömmar ständigt till och upptäcker Jonseredsseminariernas dynamik och möjligheter.

Jonseredsseminariet är även en använd metod i universitetsstrategiskt arbete. År 2019 lade Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum" grunden för universitetsledningens efterföljande arbete med att i breddade kollegiala miljöer ta fram en vision för Göteborgs universitet 2030.

Jonseredsseminarier 2023

Aktuella seminarier

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya seminarier och fördjupad information. Vill du läsa mer om tidigare program? Du hittar dem på sidan Inspireras av tidigare seminarier.

25-26/8 Vilket Västsverige ryms i litteraturen?

Busskonferens. I samverkan med Litteraturbanken och Västra Götalandsregionen
Läs mer om konferensen

7/9 Tillbaka till framtiden – kompetensförsörjning och omställning

I samverkan med Chalmers och Folkuniversitetet. 
Läs mer om seminariet

13/9 Jonseredsakademin x 2

Tema 1: Rättvis klimatpolitik. Tema 2: information inom kort. 

28/9 Global rättvisa och hållbara stadsdrömmar

Temamiddag och seminarium under Bokmässan. I samarbete med Globala torget, Olof Palme International Centre och Bokmäsan. 
Läs mer om seminariet

12/10 I apokalypsens skugga – miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020

I samverkan med Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. 
Läs mer om seminariet

19/10 Bygga brokig gemenskap för ett hållbart samhälle
I samverkan med Unesco Litteraturstaden Göteborg.
Läs mer om seminariet

20/10 ’Hommager’ till gömda och glömda historier och platser

Del III i serien Arkitektur, minne, demokrati. I samverkan med Konstnärliga fakulteten. Mer information inom kort. 

21/10 Elfrida Andrée and Pioneering Female Organists and Composers

Seminariet är en del av Orgelfestivalen 11-22 oktober 2023. I samverkan med Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA) och Högskolan för scen och musik. Språk: engelska. 
Läs mer om seminariet

De fyra elementen del IV: Eld

I samverkan med Högskolan för scen och musik. Mer information inom kort. 

 

 

Om Jonseredsseminariet

Att belysa, utforska och pröva

Formen för seminarierna är klassisk, med diskussioner och slutsatser som prövas mot varandra. De utgörs av samtal där alla deltar, såväl inledare och samtalsledare som övriga deltagare. För att det ska bli just samtal, där alla har möjlighet att göra sina röster hörda, är antalet deltagare vanligtvis begränsat till omkring tjugo. Ambitionen att belysa en problematik eller en frågeställning från skilda synsätt och erfarenheter.

Dynamisk gemenskap

Denna dynamik antas sedan hjälpa deltagarna att framöver dra slutsatser och fatta beslut utifrån en bredare kompetens än tidigare. Ett seminarium måste dock inte leda fram till en gemensam slutsats eller plan om åtgärder. Likväl skapas inte sällan vid seminariet en praktisk inriktning som ibland kan liknas vid arbetsgruppens.

Öppet mål

Det ligger i det gemensamma och öppna kunskapssökandets förutsättningar att ett seminariums väg bara delvis kan förutses. Inriktningen formas visserligen genom ämnets formulering, och genom valet av deltagare, men seminariets egen dynamik formar det mål som seminariet vid sitt slut når fram till.