Göteborgs universitet
Bild
Seminarium på Jonsereds herrgård
Länkstig

Jonseredsseminarier

Kärnan i universitetets programverksamhet på Jonsereds herrgård. Med avstamp i aktuella samhällsbehov, forskning och utbildning formuleras samtidens utmaningar.

Jonseredsseminarierna har sedan starten 2004 utvecklats till ett etablerat begrepp. De är ett sätt för akademi och omvärld att mötas och att lära av varandra. Seminarierna anordnas av Göteborgs universitet, ofta i samverkan med andra intressenter.

Seminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambitionen att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare tillsammans med aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar är representerade.
Ett tjugotal Jonseredsseminarier anordnas årligen. Sedan verksamheten startade har otaliga organisationer och verksamheter varit representerade i såväl samverkan som deltagande. Nya organisationer och deltagare strömmar ständigt till och upptäcker Jonseredsseminariernas dynamik och möjligheter.

Jonseredsseminariet är även en använd metod i universitetsstrategiskt arbete. År 2019 lade Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum" grunden för universitetsledningens efterföljande arbete med att i breddade kollegiala miljöer ta fram en vision för Göteborgs universitet 2030.

Säsongens seminarier

Nu är det sommaruppehåll för Jonseredsseminarierna, och seminarierna drar igång igen i höst. Programmet uppdateras kontinuerligt med nya seminarier och fördjupad information. Vill du läsa mer om vårens genomförda program? Du hittar dem på sidan Inspireras av tidigare seminarier.

24/2 Hong Kong Always In-between? Identity, History, Colonialism

I samverkan med Svenska PEN och Sveriges Författarförbund.
Läs mer om seminariet.

24/3 Trängd demokrati – vägar ut ur nyliberal styrning

I samverkan med Karlstads universitet. 
Läs mer om seminariet.

10/5 Jonseredsakademins vårmöte

Tema: krigsjournalistik, information och propaganda.
Läs mer om Jonseredsakademin

16-17/5 Konferens: Pandemimodeller för framtiden

I samverkan med Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

19-20 Utopiskt berättande om en hållbar framtid. Konsten att driva omställning

I samverkan med Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper Stockholm universitet samt Nobel Prize Museum. 
Läs mer om seminariet.

25/5 Den gröna staden - visioner och verkligheter

Läs mer om seminariet.

1/6 Om konspirationer

I samverkan med Institutionen för kulturvetenskaper, Partille kommun och gymnasium samt Folkuniversitetet. 
Läs mer om seminariet.

8/6 De fyra elementen del III: Luft

Inom ramarna för "Rum för kammarmusik". Seminarium i samverkan med Högskolan för scen och musik samt GU Journalen.
Läs mer om seminariet.

13/6 På tallrik och tungor - framtidens matkulturarv

I samverkan med Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Matarvspodden och Kulturarvsakademin. 
Läs mer om seminariet.

1/9 Det ojämlika åldrandet 

I samverkan med AgeCap Centrum för åldrande och hälsa.
Läs mer om seminariet. 

27/9 Konstnärlig frihet & litteraturens föreställda nytta

Mer information inom kort.

31/10  Konferens: Demokrati & läsning barn och unga med texten i fokus

I serien Demokrati & läsning. I samverkan med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Bibliotekshögskolan i Borås. Information kommer inom kort.

Return to Reims – Structural Changes in the Political and Sociological Understanding of the Present World

Datum och mer information inom kort. I samverkan med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Göteborgs Stadsteater.

Virtuellt arbete del IV

Datum och mer information inom kort

Om Jonseredsseminariet

Att belysa, utforska och pröva

Formen för seminarierna är klassisk, med diskussioner och slutsatser som prövas mot varandra. De utgörs av samtal där alla deltar, såväl inledare och samtalsledare som övriga deltagare. För att det ska bli just samtal, där alla har möjlighet att göra sina röster hörda, är antalet deltagare vanligtvis begränsat till omkring tjugo. Ambitionen att belysa en problematik eller en frågeställning från skilda synsätt och erfarenheter.

Dynamisk gemenskap

Denna dynamik antas sedan hjälpa deltagarna att framöver dra slutsatser och fatta beslut utifrån en bredare kompetens än tidigare. Ett seminarium måste dock inte leda fram till en gemensam slutsats eller plan om åtgärder. Likväl skapas inte sällan vid seminariet en praktisk inriktning som ibland kan liknas vid arbetsgruppens.

Öppet mål

Det ligger i det gemensamma och öppna kunskapssökandets förutsättningar att ett seminariums väg bara delvis kan förutses. Inriktningen formas visserligen genom ämnets formulering, och genom valet av deltagare, men seminariets egen dynamik formar det mål som seminariet vid sitt slut når fram till.