Göteborgs universitet
Bild
Seminarium på Jonsereds herrgård
Länkstig

Jonseredsseminarier

Kärnan i universitetets programverksamhet på Jonsereds herrgård. Med avstamp i aktuella samhällsbehov, forskning och utbildning formuleras samtidens utmaningar.

Jonseredsseminarierna har sedan starten 2004 utvecklats till ett etablerat begrepp. De är ett sätt för akademi och omvärld att mötas och att lära av varandra. Seminarierna anordnas av Göteborgs universitet, ofta i samverkan med andra intressenter.

Seminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambitionen att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare tillsammans med aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar är representerade.
Ett tjugotal Jonseredsseminarier anordnas årligen. Sedan verksamheten startade har otaliga organisationer och verksamheter varit representerade i såväl samverkan som deltagande. Nya organisationer och deltagare strömmar ständigt till och upptäcker Jonseredsseminariernas dynamik och möjligheter.

Jonseredsseminariet är även en använd metod i universitetsstrategiskt arbete. År 2019 lade Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum" grunden för universitetsledningens efterföljande arbete med att i breddade kollegiala miljöer ta fram en vision för Göteborgs universitet 2030.

Jonseredsseminarier 2023

Årets seminarier

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya seminarier och fördjupad information. Vill du läsa mer om tidigare program? Du hittar dem på sidan Inspireras av tidigare seminarier.

31/1 Ledljus, strålkastare, blåslampa? Framtidens journalistik inom myndighet och organisation

Med anledning av GU Journalen 25 år. Seminarium görs i samverkan med GU Journalen.
Läs mer om seminariet

21/2 Nyanser av den åldrade människans existens

I serien AgeCap-seminarier i samverkan med AgeCap Centrum för åldrande och hälsa. 
Läs mer om seminariet

9/3 Staden, ritualer och kollektivt minne

I serien Arkitektur, minne, demokrati. I samverkan med Konstnärliga fakulteten. 
Läs mer om seminariet

27/3 Literary Studies and Sociology in Dialogue: How Imaginaries Shape Social Reality

I samverkan med Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, och Köpenhamns universitet. Seminarium på engelska. 
Läs mer om seminariet

26/4  Från "Fabian" till Kai Gullmar – revy, musik och politik

I serien Den stora svenska sångboken. Seminarium i samverkan med Svenska Visakademien, Litteraturbanken och Folkuniversitetet.
Läs mer om seminariet

4/5 De fyra elementen del III: Luft

Inom ramarna för "Rum för kammarmusik". Seminarium i samverkan med Högskolan för scen och musik samt GU Journalen.
Läs mer om seminariet

11/5 Turkiet - mellan demokrati och diktatur?

I samverkan med Folkuniversitetet och tidskriften Ord&Bild.
Läs mer om seminariet

23-25/5 Att värna demokrati och yttrandefrihet i en värld på väg utför

För fristäder inom ICORN International Cities of Refuge Network i Sverige för att utveckla engagemang som fristad i en större demokratisk kontext. I samverkan med ICORN. 
Läs mer om konferensen/seminarierna.

31/5 Du strålande nya värld - kärnkraft, kärnvapen, kärnavfall

Mer information kommer inom kort.

Jonseredsakademins vårmöte

Mer information kommer inom kort.

Gränser - en pop up-akademi

Mer information kommer inom kort.

 

 

Om Jonseredsseminariet

Att belysa, utforska och pröva

Formen för seminarierna är klassisk, med diskussioner och slutsatser som prövas mot varandra. De utgörs av samtal där alla deltar, såväl inledare och samtalsledare som övriga deltagare. För att det ska bli just samtal, där alla har möjlighet att göra sina röster hörda, är antalet deltagare vanligtvis begränsat till omkring tjugo. Ambitionen att belysa en problematik eller en frågeställning från skilda synsätt och erfarenheter.

Dynamisk gemenskap

Denna dynamik antas sedan hjälpa deltagarna att framöver dra slutsatser och fatta beslut utifrån en bredare kompetens än tidigare. Ett seminarium måste dock inte leda fram till en gemensam slutsats eller plan om åtgärder. Likväl skapas inte sällan vid seminariet en praktisk inriktning som ibland kan liknas vid arbetsgruppens.

Öppet mål

Det ligger i det gemensamma och öppna kunskapssökandets förutsättningar att ett seminariums väg bara delvis kan förutses. Inriktningen formas visserligen genom ämnets formulering, och genom valet av deltagare, men seminariets egen dynamik formar det mål som seminariet vid sitt slut når fram till.