Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Seminarium på Jonsereds herrgård
Länkstig

Jonseredsseminarier

Kärnan i universitetets programverksamhet på Jonsereds herrgård. Med avstamp i aktuella samhällsbehov, forskning och utbildning formuleras samtidens utmaningar.

Jonseredsseminarierna har sedan starten 2004 utvecklats till ett etablerat begrepp. De är ett sätt för akademi och omvärld att mötas och att lära av varandra. Seminarierna anordnas av Göteborgs universitet, ofta i samverkan med andra intressenter.

Seminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambitionen att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare tillsammans med aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar är representerade.

Ett tjugotal Jonseredsseminarier anordnas årligen. Sedan verksamheten startade har otaliga organisationer och verksamheter varit representerade i såväl samverkan som deltagande. Nya organisationer och deltagare strömmar ständigt till och upptäcker Jonseredsseminariernas dynamik och möjligheter.

Jonseredsseminariet är även en använd metod i universitetsstrategiskt arbete. År 2019 lade Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum" grunden för universitetsledningens efterföljande arbete med att i breddade kollegiala miljöer ta fram en vision för Göteborgs universitet 2030.

Säsongens seminarier

Nu är det sommaruppehåll för Jonseredsseminarierna, och seminarierna drar igång igen i höst. Programmet uppdateras kontinuerligt med nya seminarier och fördjupad information. Vill du läsa mer om vårens genomförda program? Du hittar dem på sidan Inspireras av tidigare seminarier.


1/9 Freedom of Expression & Politics of Memory: The Battle for History and the Fight for the Present

Inledande seminarium i serien "Historia, minne, sanning". I samverkan med Debates on Europe m.fl. 
Läs mer om seminariet.

2/9 Botanisk mångfald till enfald - tur & retur

I samverkan med Jonsereds trädgårdar m.fl. Information kommer inom kort.

6/9 Utfiskningen av haven - hur vänder vi skutan? 

I samverkan med Naturskyddsföreningen Göteborg m.fl. 
Läs mer om seminariet.

14/9 De fyra elementen: Vatten - Aqua - H2O

I serien De fyra elementen. I samverkan med GU Journalen och Högskolan för scen och musik.
Läs mer om seminariet. 

23/9 Hur utvecklar vi biståndet? Att främja & värna demokrati

I samverkan med Globala torget. Mer information inom kort. 

25/9 Demokratins backlash - hur vänder vi utvecklingen? 

I samverkan med Globala torget. Mer information inom kort.

6/10 Forskaren som människa - om forskningens inre liv

Del 4 i serien "Forskaren som aktivist - om vetenskap och samhällsengagemang". I samverkan med Folkuniversitetet. 
Läs mer om seminariet.

8/10 Demokratilyft för framtiden 

I samverkan med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. 
Läs mer om seminariet.

14/10 Opacity and the Act of Making an Image of Dancing Bodies

I samverkan med Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
Läs mer om seminariet.

8/11 Yttrandefrihet, minne, sanning. Exempel Belarus

I samverkan med Debates on Europe m.fl. Information kommer inom kort.

9/11 Jonseredsakademins höstmöte
 

16/11 Konferens: Hela Sverige ska gestaltas - i litteraturen 

Digital litteraturkonferens. I samverkan med Litterär gestaltning på HDK-Valand och Borås Tidning. 
Läs mer om konferensen. 

31/10 2022 Konferens: Demokrati & läsning barn och unga med texten i fokus

I serien Demokrati & läsning. I samverkan med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Bibliotekshögskolan i Borås. Information kommer inom kort.

Det ojämlika åldrandet

I samverkan med AgeCap Centrum för åldrande och hälsa. Datum och information kommer inom kort.

Om Jonseredsseminariet

Att belysa, utforska och pröva

Formen för seminarierna är klassisk, med diskussioner och slutsatser som prövas mot varandra. De utgörs av samtal där alla deltar, såväl inledare och samtalsledare som övriga deltagare. För att det ska bli just samtal, där alla har möjlighet att göra sina röster hörda, är antalet deltagare vanligtvis begränsat till omkring tjugo. Ambitionen att belysa en problematik eller en frågeställning från skilda synsätt och erfarenheter.

Dynamisk gemenskap

Denna dynamik antas sedan hjälpa deltagarna att framöver dra slutsatser och fatta beslut utifrån en bredare kompetens än tidigare. Ett seminarium måste dock inte leda fram till en gemensam slutsats eller plan om åtgärder. Likväl skapas inte sällan vid seminariet en praktisk inriktning som ibland kan liknas vid arbetsgruppens.

Öppet mål

Det ligger i det gemensamma och öppna kunskapssökandets förutsättningar att ett seminariums väg bara delvis kan förutses. Inriktningen formas visserligen genom ämnets formulering, och genom valet av deltagare, men seminariets egen dynamik formar det mål som seminariet vid sitt slut når fram till.