Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Seminarium på Jonsereds herrgård
Länkstig

Jonseredsseminarier

Kärnan i universitetets programverksamhet på Jonsereds herrgård. Med avstamp i aktuella samhällsbehov, forskning och utbildning formuleras samtidens utmaningar.

Jonseredsseminarierna har sedan starten 2004 utvecklats till ett etablerat begrepp. De är ett sätt för akademi och omvärld att mötas och att lära av varandra. Seminarierna anordnas av Göteborgs universitet, ofta i samverkan med andra intressenter.

Seminarierna tar avstamp i aktuella samhällsbehov med ambitionen att genom intellektuella samtal gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar. Med utgångspunkt i forskning och utbildning samlas här forskare tillsammans med aktörer inom politik, offentlig sektor, näringsliv, journalistik, konst och kultur. Olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar är representerade.

Ett tjugotal Jonseredsseminarier anordnas årligen. Sedan verksamheten startade har otaliga organisationer och verksamheter varit representerade i såväl samverkan som deltagande. Nya organisationer och deltagare strömmar ständigt till och upptäcker Jonseredsseminariernas dynamik och möjligheter.

Jonseredsseminariet är även en använd metod i universitetsstrategiskt arbete. År 2019 lade Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere - Göteborgs universitet i tid och rum" grunden för universitetsledningens efterföljande arbete med att i breddade kollegiala miljöer ta fram en vision för Göteborgs universitet 2030.

Aktuella seminarier

Programmet för Jonseredsseminarierna hösten 2020 har börjat släppas, och uppdateras kontinuerligt med nya seminarier och fördjupad information.

8/9 Bildning som social hållbarhet

I serien Demokrati & läsning.
Läs mer om seminariet.

 

15/9 USA-valet 2020: Komplexitet, kris och kaos

Läs mer om seminariet. 

 

7/10 Hela Sverige gestaltas - i litteraturen

I serien Stad & land.
Läs mer om seminariet.

 

3/11 Jonseredsakademins höstmöte

Läs mer om Jonseredsakademin.

 

9/11 Vatten - Aqua - H2O

Del II i serien De fyra elementen - en musikalisk, multikonstnärlig och mångvetenskaplig exkursion.
Läs mer om seminariet.

 

16/11 Litteraturstaden Göteborg - uppväxling & styrkelyft

Miniseminarium och projektmöte.

 

19/11 Forskaren som människa – om forskningens inre liv

Del III i serien Forskaren som aktivist - om vetenskap och samhällsengagemang.
Läs mer om seminariet.

 

24/11 Äldreomsorgskrisen 2020: Omsorg, förvaring eller ättestupa?

Läs mer om seminariet.

 

Virtuellt arbetsliv: Utopiska skrivbordsdrömmar och cybermöten?

Datum och mer information kommer inom kort.

 

Coronaseminarier: lockdown, finanskris och arbetslöshet

Datum och mer information kommer inom kort.

 

1/11 2021 Konferens: Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus

I serien Demokrati & läsning. 
Läs mer om konferensen.

Om Jonseredsseminariet

Att belysa, utforska och pröva

Formen för seminarierna är klassisk, med diskussioner och slutsatser som prövas mot varandra. De utgörs av samtal där alla deltar, såväl inledare och samtalsledare som övriga deltagare. För att det ska bli just samtal, där alla har möjlighet att göra sina röster hörda, är antalet deltagare vanligtvis begränsat till omkring tjugo. Ambitionen att belysa en problematik eller en frågeställning från skilda synsätt och erfarenheter.

Dynamisk gemenskap

Denna dynamik antas sedan hjälpa deltagarna att framöver dra slutsatser och fatta beslut utifrån en bredare kompetens än tidigare. Ett seminarium måste dock inte leda fram till en gemensam slutsats eller plan om åtgärder. Likväl skapas inte sällan vid seminariet en praktisk inriktning som ibland kan liknas vid arbetsgruppens.

Öppet mål

Det ligger i det gemensamma och öppna kunskapssökandets förutsättningar att ett seminariums väg bara delvis kan förutses. Inriktningen formas visserligen genom ämnets formulering, och genom valet av deltagare, men seminariets egen dynamik formar det mål som seminariet vid sitt slut når fram till.