Göteborgs universitet
Bild
Internationella studenter vid EuroEnviro 2019
Samverkan med Gothenburg Students for Sustainability Alliance GSSA kring hållbarhetskonferensen EuroEnviro 2019.
Foto: Lena Ulrika Rudeke
Länkstig

Samverka med oss

Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets särskilda fysiska plats för samverkan. Verksamheten är ett strategiskt verktyg i universitetets samverkansarbete. Vad kan du och din organisation ha för nytta av det?

Samverkan sker med en bredare del av samhället och med olika grenar vid Göteborgs universitet och andra lärosäten. Internationell, nationell, regional och lokal samverkan. Välkomna att kontakta oss för samverkan!

Önskar du och din organisation samverka?

Vi erbjuder samverkan och samverkansstöd med ett strategiskt utbyte av kunskaper och erfarenheter i syfte att gemensamt formulera samtidens utmaningar inom olika områden.

 • fakulteter, institutioner, centrumbildningar, institut och forskargrupper som önskar etablera eller fördjupa sin samverkan med övriga samhället
 • organisationer i övriga samhället som önskar etablera eller fördjupa sin samverkan med universitetet, dess olika grenar och forskningsområden

Vi arbetar

 • mångvetenskapligt och tvärsektoriellt
 • samtidsproblematiserande och framtidsorienterat
 • demokratiskt, öppet och inkluderande
 • med utgångspunkt i gemensamt identifierade behov och intressen
 • med utgångspunkt i forskning och utbildning
 • kring seminarier, konferenser och folkbildande kulturprogram, alltifrån ett enskilt program till längre satsningar och projekt
 • för att bygga en stark gemenskap kring samtidens utmaningar!

Välkomna att maila oss på jonseredsherrgard@gu.se!

Samarbetspartner i urval

År 2023 samarbetade Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård med 63 olika organisationer och aktörer. Nedan visas ett urval av de senaste fem årens samarbetspartner.

Göteborgs universitet i urval

 • AgeCap Centrum för åldrande och hälsa
 • Akademiska högtider
 • Biomedicinska biblioteket
 • Center for Collective Action Research, CeCar
 • Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende CERA
 • Centrum för global migration
 • Centrum för kritiska kulturarvsstudier
 • Ekonomiska biblioteket
 • Forsknings- och Innovationskontoret GRI
 • GMV Göteborgs centrum för hållbar ut veckling 
 • Gothenburg Students for Sustainability Alliance GSSA
 • Gothenburg Research Institute GRI
 • GU Journalen 
 • HDK-Valand
 • Humanistiska fakulteten
 • Högskolan för scen och musik
 • Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 • Institutionen för journalistik, media och kommunikation
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Institutionen för litteratur, idéhistoria, religion
 • Institutionen för matematiska vetenskaper
 • Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Institutionen för språk och litteraturer
 • Institutionen för tillämpad IT 
 • Juridiska institutionen
 • Konstnärliga fakulteten
 • Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Nordicom
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Scholars at Risk
 • Segerstedtsinstitutet
 • SOM-institutet
 • Sociologi och arbetsvetenskap
 • Summer School for Sustainability
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Matarvspodden, Sociolgipodden 

Med andra lärosäten och deras grenar

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm 
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • SLU Sveriges lantbruksuniversitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

Övriga samhället i urval - internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

 • Business Region Göteborg
 • Center mot våldsbejakande extremism 
 • Debates on Europe, DE
 • Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, DE
 • Ernst Cassirer-sällskapet
 • Fischer Stiftung, DE
 • Folkuniversitetet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forum för levande historia
 • Föreningen Grävande Journalister
 • Globala Torget och Olof Palme International Center
 • Göteborgs Internationella Orgelakademi
 • Göteborgs Stad
 • Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, FI
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Humtank
 • International Cities of Refuge Network ICORN, NO
 • Jonsereds trädgårdar, Partille kommun och gymnasium  
 • Kulturrådet
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Medier & Demokrati, Science Park Lindholmen 
 • Nobel Prize Museum
 • OECD Centre for Entrepreneurship
 • Reportrar utan gränser
 • Riksarkivet
 • Riksbankens jubileumsfond
 • SASUF-nätverket i Sverige
 • SIDA
 • Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
 • Svenska Akademien
 • Svenska kyrkan kultursamverkan
 • Svenska PEN
 • Svenska Unescorådet
 • Teskedsorden
 • Tidskrifterna Dagens Arbete, Fronesis, ForskUL, Ord&Bild, PEN/Opp
 • UR Utbildningsradion
 • Voksenåsen – kulturcentrum för svensk-norskt samarbete, NO
 • Världskulturmuseerna
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren
 • WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 

Kulturinstitutioner, kulturhus, teatrar, festivaler, förlag, intresseorganisationer och många andra.