Göteborgs universitet
Bild
Internationella studenter vid EuroEnviro 2019
Samverkan med Gothenburg Students for Sustainability Alliance GSSA kring hållbarhetskonferensen EuroEnviro 2019.
Foto: Lena Ulrika Rudeke
Länkstig

Samverka med oss

Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets särskilda fysiska plats för samverkan. Verksamheten är ett strategiskt verktyg i universitetets samverkansarbete. Vad kan du och din organisation ha för nytta av det?

Önskar du och din organisation samverka?

Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård erbjuder en unik kombination av 

 • samverkan och metodstöd
 • seminarieverksamhet och offentlig programverksamhet

I detta ingår kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad kring 

 • att identifiera nya samarbetsmöjligheter
 • att bygga och underhålla långsiktiga relationer, nätverk och samverkansplattformar 
 • behovsorienterat, förankrat och resultatinriktat arbetssätt
 • tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan och dialog
 • långsiktig samverkansplanering
 • att alignera samverkanssatsningar med övergripande mål och visioner
 • skapa och utveckla samverkansorganisation
 • vårda och balansera assymetriska samverkansrelationer
 • ömsesidighet i samverkan
 • samverkansekonomi 

Denna unikt dubbelverkande samverkans- och programverksamhet vid Göt​​​​​​​eborgs universit​​​​​​​et​​​​​​​ syft​​​​​​​ar t​​​​​​​ill et​​​​​​​t​​​​​​​ utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan akademi och övriga samhället, med mål att gemensamt formulera och konstruktivt kritiskt granska utmaningar inom olika områden. 

Vår främsta metod är det behovsorienterade och tvärsektoriella ​​​​​​​Jonseredsseminariet - ett sakkunnigbaserat samverkansseminarium och en dialogmetod för etablering och fördjupning av samverkan och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Jonseredsseminarium kan varieras och anpassas samt kombineras med andra metoder, verksamhets- och programformer. 

Vilka välkomnas att samverka?

 • fakulteter, institutioner, centrumbildningar, institut och forskargrupper som önskar etablera eller fördjupa sin samverkan med övriga samhället
 • organisationer i övriga samhället som önskar etablera eller fördjupa sin samverkan med universitetet, dess olika grenar och forskningsområden

Vi arbetar

 • med utgångspunkt i era behov och intressen
 • med utgångspunkt i forskning och utbildning
 • mångvetenskapligt och tvärsektoriellt
 • samtidsproblematiserande och framtidsorienterat
 • demokratiskt, öppet och inkluderande
 • kring seminarier, konferenser och folkbildande kulturprogram, alltifrån ett enskilt program till längre satsningar och projekt
 • för att bygga en stark gemenskap kring samtidens utmaningar och gestaltningar

Välkomna att maila oss på jonseredsherrgard@gu.se! Vi hjälper dig att ta din organisations idéer och behov vidare i samtidig etablering och fördjupning av samverkan.

Samarbetsresultat

Samarbete med Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård ger goda resultat. Här är några exempel på detta.

Samverkan i siffror 2023

 • 82 unika samverkanspartner, varav 62 externa och 19 interna.
  Ökning med 24% från 2022 och > 200% sedan 2018.
 • 220 organisationer representerade med företrädare på hög nivå, däribland 16 internationella organisationer, 11 myndigheter, 32 lärosäten och 30 medieaktörer.
  Ökning med 193% från 2018 och med stabiliserad räckvidd under de senaste tre åren.

Samarbetspartner i urval

År 2023 samarbetade Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård med 63 olika organisationer och aktörer. Nedan visas ett urval av de senaste fem årens samarbetspartner.

Göteborgs universitet i urval

 • AgeCap Centrum för åldrande och hälsa
 • Akademiska högtider
 • Biomedicinska biblioteket
 • Center for Collective Action Research, CeCar
 • Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende CERA
 • Centrum för global migration
 • Centrum för kritiska kulturarvsstudier
 • Ekonomiska biblioteket
 • Forsknings- och Innovationskontoret GRI
 • GMV Göteborgs centrum för hållbar ut veckling 
 • Gothenburg Students for Sustainability Alliance GSSA
 • Gothenburg Research Institute GRI
 • GU Journalen 
 • HDK-Valand
 • Humanistiska fakulteten
 • Högskolan för scen och musik
 • Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 • Institutionen för journalistik, media och kommunikation
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Institutionen för litteratur, idéhistoria, religion
 • Institutionen för matematiska vetenskaper
 • Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
 • Institutionen för språk och litteraturer
 • Institutionen för tillämpad IT 
 • Juridiska institutionen
 • Konstnärliga fakulteten
 • Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Nordicom
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Scholars at Risk
 • Segerstedtsinstitutet
 • SOM-institutet
 • Sociologi och arbetsvetenskap
 • Summer School for Sustainability
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Matarvspodden, Sociolgipodden 

Med andra lärosäten och deras grenar

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm 
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • SLU Sveriges lantbruksuniversitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

Övriga samhället i urval - internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

 • Business Region Göteborg
 • Center mot våldsbejakande extremism 
 • Debates on Europe, DE
 • Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, DE
 • Ernst Cassirer-sällskapet
 • Fischer Stiftung, DE
 • Folkuniversitetet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forum för levande historia
 • Föreningen Grävande Journalister
 • Globala Torget och Olof Palme International Center
 • Göteborgs Internationella Orgelakademi
 • Göteborgs Stad
 • Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, FI
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Humtank
 • International Cities of Refuge Network ICORN, NO
 • Jonsereds trädgårdar, Partille kommun och gymnasium  
 • Kulturrådet
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Medier & Demokrati, Science Park Lindholmen 
 • Nobel Prize Museum
 • OECD Centre for Entrepreneurship
 • Reportrar utan gränser
 • Riksarkivet
 • Riksbankens jubileumsfond
 • SASUF-nätverket i Sverige
 • SIDA
 • Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
 • Svenska Akademien
 • Svenska kyrkan kultursamverkan
 • Svenska PEN
 • Svenska Unescorådet
 • Teskedsorden
 • Tidskrifterna Dagens Arbete, Fronesis, ForskUL, Ord&Bild, PEN/Opp
 • UR Utbildningsradion
 • Voksenåsen – kulturcentrum för svensk-norskt samarbete, NO
 • Världskulturmuseerna
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren
 • WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 

Kulturinstitutioner, kulturhus, teatrar, festivaler, förlag, intresseorganisationer och många andra.