Göteborgs universitet
Bild
Vy över Jonsereds herrgård ifrån Jonsereds trädgårdar
Vy ifrån Jonsereds trädgårdar, som ursprungligen var ett samarbetsprojekt mellan Partille kommun och Göteborgs universitet.
Länkstig

Jonseredsstiftelsen

Jonseredsstiftelsen är ett samverkansorgan mellan Partille kommun och Göteborgs universitet, som främjar utveckling med utgångspunkt i forskning och utbildning via universitetets verksamhet vid Jonsereds herrgård.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att,

 • främja vetenskaplig forskning och kunskapsförnyelse, särskilt sådana områden som kan främja en god samhällsutveckling,
 • främja utveckling av kunskapsutbyte mellan vetenskapsområden och samhälle,
 • lämna bidrag för undervisning eller utbildning.

Enligt stadgar ska detta ske med utgångspunkt i Göteborgs universitets och dess
samverkanspartners verksamheter knutna till Jonsereds herrgård.

Fruktbärande samverkan

Samverkan mellan Göteborgs universitet och Partille kommun har under åren varit berikande för båda parter. Bland uppnådda resultat kan nämnas skrivarresidenset Villa Martinson och skapandet av Jonsereds trädgårdar. Till detta bör läggas en under årens lopp återkommande samverkan kring Jonseredsseminarier, och en från Partille kommun generös sponsring under några initiala år av uppbyggnaden av universitetets verksamhet vid Jonsereds herrgård.

Stiftelsestyrelse

Stiftelsestyrelsen utses enligt stadgarna av Partille kommun. Ordförande är Kommunstyrelsens ordförande i Partille kommun, och vice ordförande är från Göteborgs universitet.

 • Marith Hesse, Partille kommun, Kommunstyrelsens ordförande (m) (ordförande)
 • Ola Sigurdson, Göteborgs universitet, professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, ordförande för Jonsereds herrgårds styrgrupp (vice ordförande)
 • Lars Arvidsson, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället, tid. universitetsdirektör
 • Bengt-Ove Boström, Jonseredsstiftelsens ansvarige för Villa Martinson, tid. vicerektor Göteborgs universitet
 • Per Bäckström, Partille kommun, Stadsdirektör
 • Thorbjörn Carlsson, Partille kommun, Kommunstyrelsen (s)
 • Katarina Elfverson, VD Partillebo
 • Torbjörn Lundh, Göteborgs universitet, vicerektor för samverkan
 • Emina Music, Västra Götalandsregionen, Regionfullmäktige (c)
 • Thomas Strindeborn, VD Maxi Ica, Partille
 • Kristina Svensson, Partille kommun, kulturchef
 • Mats Tinnsten, Högskolan i Borås, rektor
 • Johanna Rössberger, Partille kommun, jurist (1:e sekreterare)
 • Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet, verksamhets- och programansvarig Jonsereds herrgård (2:e sekreterare)