Göteborgs universitet
Bild
Vy över Jonsereds herrgård ifrån Jonsereds trädgårdar
Jonseredsstiftelsen främjar långsiktig utveckling i samverkan mellan Partille kommun och Göteborgs universitet kring vetenskap, kunskapsutbyte och samhällsutveckling med utgångspunkt i verksamheten på Jonsereds herrgård och dess tillhörande samverkan.
Foto: Lena Ulrika Rudeke
Länkstig

Jonseredsstiftelsen

Jonseredsstiftelsen instiftades 2008 av Partille kommun för att främja en långsiktig utveckling i samverkan mellan kommunen och Göteborgs universitet kring vetenskap, kunskapsutbyte och samhällsutveckling.

Om Jonseredsstiftelsen

Jonseredsstiftelsen är en avkastningsstiftelse med ändamål att

 • främja vetenskaplig forskning och kunskapsförnyelse, särskilt sådana områden som kan främja en god samhällsutveckling

 • främja utveckling av kunskapsutbyte mellan vetenskapsområden och samhälle

 • lämna bidrag för undervisning eller utbildning

Utgångspunkten är Göteborgs universitets verksamhet knuten till Jonsereds herrgård och denna verksamhets samverkanspartner.

Ledamöterna i Jonseredsstiftelsens styrelse utses av kommunfullmäktige i Partille. Ledamöterna föreslås av de ingående parterna Partille kommun och Göteborgs universitet, men har också omfattat representanter för Partillebo AB, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås samt lokalt näringsliv. Styrelsens ordförande är Partille kommunstyrelses ordförande, medan vice ordförande är ordförande/ledamot i styrgruppen för Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet. Stiftelsens styrelse träffas två gånger om året.

Framgångsrika satsningar

Jonseredsstiftelsens har alltsedan start verkat i enlighet med de intentioner om långsiktig utveckling i samverkan mellan Partille kommun och Göteborgs universitet, som låg till grund för stiftelsens inrättande.

Samverkan mellan Göteborgs universitet och Partille kommun har under åren varit berikande för båda parter. Skrivarresidenset Villa Martinson och Jonsereds trädgårdar är exempel på framgångsrika satsningar som främjat utvecklingen av området kring Jonsereds herrgård.

Under årens lopp har stiftelsen även sponsrat projekt och programverksamhet vid Jonsereds herrgård, vilka främjat Jonsereds herrgård som en uppskattad intellektuell mötesplats för samverkan.

Jonseredsstiftelsens kansli

Partille Kommun
Johanna Rössberger
433 82 Partille 
Telefon 031 792 11 35

Organisationsnummer

802426-0872

Exempel på Jonseredsstiftelsens främjanden

 • Jonsereds trädgårdar, projektering 
  2008–2014
 • Villa Martinson, vistelsestipendier 2012–ff.
 • EuroEnviro, internationell hållbarhetskonferens 2019
 • Demokrati & Läsning, projekt 2019–2023
 • Biologisk mångfald, seminarieserie
  2021–2023
 • Freedom of Expression – Strategies for the Future,
  projekt 2022–2023

Jonseredsstiftelsens styrelse

Ledamöter

 • Marith Hesse, Partille kommun, ordförande Kommunstyrelsen (M) (ordförande)
 • Ola Sigurdson, Göteborgs universitet, professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, ordförande för Jonsereds herrgårds styrgrupp (vice ordförande)
 • Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet, ansvarig Villa Martinson
 • Thorbjörn Carlsson, Partille kommun, vice ordförande Kommunstyrelsen (S)
 • Pauli Kortteinen, Göteborgs universitet, vicerektor för utbildning
 • Mats Nilsson, Partillebo AB, VD  
 • Nina Orback, Coronet Business Lounge, Chalmers teknikpark
 • Bengt Randén, Partille kommun, Kommundirektör
 • Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet, verksamhets- och programansvarig Jonsereds herrgård, Litteraturstadskansliet Unesco Litteraturstaden Göteborg
 • Kristina Svensson, Partille kommun, kulturchef

Övriga

 • Johanna Rössberger, Partille kommun, jurist (sekreterare)