Göteborgs universitet
Bild
Jonsereds trädgårdar och Jonsereds herrgård
Foto: Partille kommun
Länkstig

Ett blomstrande resultat av samverkan

Jonsereds trädgårdar är resultatet av ett ambitiöst återskapade av herrgårdsmiljöns trädgårdar från 1800-talet. Det är ett konkret exempel på hur vetenskap och omvärld kan förenas i ett kreativt utbyte och i omsorg om miljö och arkitektur. 

Jonsereds trädgårdar ligger i anslutning till Jonsereds herrgård och är en fri tolkning av den herrgårdsträdgård som tidigare fanns. Herrgården, som fick sitt nuvarande utseende 1868, var under nästan 100 år bostad för Jonsereds fabrikers grundare, skotten William Gibson och hans familj. Under den här tiden anlades den ursprungliga trädgården som var uppbyggd av fyra kvarter runt en mittcirkel.

När Göteborgs universitet startade verksamhet på Jonsereds herrgård 2004 låg trädgårdarna obrukade och miljön gav bara en svag aning om vad som en gång kunde ha funnits där. Som ett led i herrgårdsområdets utveckling beslutade Jonseredsstiftelsen att främja återskapandet av den rika trädgårdskultur som hade funnits på Jonsereds herrgård under 1800-talet. Detta möjliggjordes tack vare ett generöst stöd till Jonseredsstiftelsen från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser.

Själva arbetet är ett resultat av strategisk samverkan mellan Göteborgs universitet, Partille kommun och Partillebo AB, och där landskaps- och slottsarkitekten Kolbjörn Wærn var den som fick i uppdrag att göra en plan för återställandet.

Från idéer till invigning

Initiativtagare till Jonsereds trädgårdar var dåvarande universitetsdirektör Gunnar Dahlström, tillika en av initiativtagarna till verksamheten vid Jonsered herrgård. Efter iakttagelser av en stenplattegång i sluttningen ned från herrgårdsbyggnaden, började idéer ta form tillsammans med ytterligare personer och ämnesanknutna forskningsgrenar inom universitetet.

Ett forskningsprojekt startade på Göteborgs universitet. Att ta fram källhistoriskt material alltifrån sent 1700-tal blev en del i kursen ”Trädgårdshistorisk dokumentation, vård och restaurering” på programmet Trädgårdens hantverk och design vid Institutionen för kulturvård läsåren 2009 och 2010. Här arbetade studenter fram en grund för utformningen av Jonsereds trädgårdar.

Även landsarkivet och den lokala hembygdsföreningen aktiverades i arbetet, och i två år sökte man i arkiv och mätte marknivåer. Erfarenheter inhämtades därtill från Trädgårdsföreningen i Göteborg och Orangeriet vid Gunnebo slott.

Trädgårdsföreningen i Göteborgs tidigare trädgårdsmästare, Peter Svenson, kom sedan att svara för slutlig design och förverkligande av Jonsereds trädgårdar. Arbetet anslöt till ett projekt inom ramarna för kommunens arbete med arbetslivsinriktad grön rehab.

2010 togs de första spadtagen till trädgårdarna av kommunstyrelsens ordförande och universitetets rektor, och 2014 kunde Jonsereds trädgårdar slutligen invigas.

Jonsereds trädgårdar

William Gibsons väg 17
433 76 Jonsered
031-792 10 00
Hemsida

Trädgårdsmästare:
Peter Svenson

Huvudman: 
Partille kommun

Skapad under åren 2008–2014 i samverkan mellan Partille kommun och Göteborgs universitet.

Foto: Lena Ulrika Rudeke

Priser 2015–2022

  • 2022 Green Flag Award
  • 2021 Green Flag Award
  • 2020 Green Flag Award
  • 2018 Partille kommuns Miljöstipendium
  • 2015 Elmia Park Inspira, ”Årets park” kategorin Återskapade parker
  • 2015 Partille kommuns Byggpris

Mer än 80 000 besökare 2020

2020 klev Jonsereds trädgårdar med sina 80 000 besökare under året som den största publikattraktionen i Partille sett till antalet besökare per år.

Biologisk mångfald

Foto: Partille kommun

Jonsereds trädgårdar – nu med cirka 400 arter

Jonsereds trädgårdar är en fri tolkning av 1800-talets trädgårdar, fylld av biologisk mångfald med idag cirka 400 arter och växtsorter, flertalet utvalda för att gynna olika pollinerare i en inrättad mångfaldsstig med bisamhällen, insektshotell, damm, stenrösen, ris- och lövhögar. Här gynnas även nyttodjur som fåglar, igelkottar, ormar, grodor och paddor.

Parken består av fyra klassiska kvarter, vart och ett med karaktäristisk utformning och specifika växter, samlade runt en rundel i mitten:

  • Formträdgården
  • Köksträdgården
  • Engelska rosenträdgården 
  • Susie Whites trädgård, uppkallad efter sin uppburna trädgårdsdesigner, och på export från brittiska National Garden Scheme (NGS) 2017 inom ramarna för ett internationellt utbytesprojekt, Trädgårdsresan.

Förutom de klassiskt designade trädgårdskvarteren finns här också utställningsytor, vingård, äppellund och körsbärslund samt två utomhusscener för musik och teater.

Topp tio i världen och mottagare av Green Flag Award 2020

2020 blev Jonsereds trädgårdar en världsnyhet i trädgårdssamfundet då man som första kommunala park i Sverige mottog det prestigfyllda engelska priset Green Flag Award. I en tillhörande publikomröstning samma år placerade sig Jonseredsparken bland topp tio i världen.

Green Flag Award sätter en internationell standard för parkers skötsel, tillgänglighet och långsiktiga hållbarhet. 

Enda tidigare svenska mottagare av priset var Ultuna Campus på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Båda prisbelönta trädgårdar är således knutna till vetenskapssammanhang. 

Här kan du läsa mer om Green Flag Award 
Här kan du läsa mer om Ultuna Campus på Sveriges lantbruksuniversit​​​​​​​et SLU  

Foto: Peter Svenson
Foto: Partille kommun

Jonsereds herrgårds ursprungliga trädgård