Göteborgs universitet
Bild
Göteborgs universitets flagga
Länkstig

Organisation och medarbetare

Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård bedrivs på rektors uppdrag. Verksamheten leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp, tillsatt av rektor.

Förankring och utveckling in i framtiden

Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp tillsatt av rektor. Styrgruppens uppgift är att på ett övergripande plan staka ut vägen för verksamhetens utveckling som universitetets samverkansarena, och att stärka relationen mellan verksamheten och universitetets fakulteter. Ledamöterna representerar olika vetenskapsområden samt universitetets studenter och omvärld.

Den operativa organisationen är ett kraftfullt och kvalitativt nav för ett myller av samverkan. Erfarna medarbetare driver utvecklingen framåt i nära dialog med nyckelpersoner hos interna (fakulteter, institutioner, centrumbildningar, forskningsprojekt etc.) och externa samverkanspartner. Dessa personer växlar med verksamhetens olika satsningar, och utgör sammantaget ett flexibelt och varierat programråd. Detta har visat sig vara ett organisatoriskt framgångsrecept för att verksamheten ska hålla bredd, spets och aktualitet samt tillvarata skiftande behov hos samverkanspartner. 

Verksamheten är administrativt placerad vid Kommunikationsenheten på Gemensamma förvaltningen.

Styrgrupp

 • Ola Sigurdson, Humanistiska fakulteten, ordförande
 • Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet
 • Petra Frank, Konstnärliga fakulteten
 • Fredrik Fällman, Humanistiska fakulteten
 • Anna Gordh, Sahlgrenska akademin
 • Elisabeth Jönsson Bergman, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Fredrika Lagergren Wahlin, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Torbjörn Lundh, vicerektor för samverkan och nyttiggörande
 • Cecilia Magnusson Sporre, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Jan Pettersson, Chalmers/GMV
 • Anders Sandoff, Handelshögskolan
 • Håkan Thörn, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Studentrepresentant

Adjungerade

 • Helén Sedström, tf biträdande kommunikationschef

 • Personal, Jonsereds herrgård

Personal

Verksamhets- och programansvarig
Lena Ulrika Rudeke

Programsamordnare
Hanna Jedvik (inte i tjänst)

Anna Falkenland
t.f. programsamordnare

Marie Lowrie
t.f. programsamordnare
ceremonimästare, Akademiska högtider

Kommunikatör
Elin Widfeldt
t.f. kommunikatör
Kommunikatör, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Video (15:46)
Akademisk kvart: Maria Bania, ledamot i Jonsereds herrgårds styrgrupp

Resultat 2019

Under 2019 samverkade Jonseredsverksamheten med 58 organisationer och hade deltagare från mer än 150 organisationer. Sex av universitetets åtta fakulteter var representerade av deltagare från samtliga eller merparten av sina institutioner.