Länkstig

Så uppmärksammas kriget i Ukraina vid Jonsereds herrgård

Publicerad

I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina och kriget har sedan dess påverkat hela världen. Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård kommer både under våren och framgent att ta upp kriget på olika sätt: bland annat genom lägesanalyser och samtal om konsekvenserna för Europa.

Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets särskilda plats för samverkan och samtal, där angelägna frågor och utmaningar i samtiden diskuteras utifrån många olika perspektiv.

Med anledning av kriget i Ukraina kommer Jonsereds herrgård att göra några särskilda satsningar under våren.

Fredsdagen 8 maj

Bild
ukrainsk flagga
Foto: Daria Volkova

På Fredsdagen den 8 maj arrangeras en programdag i Domkyrkan i Göteborg om demokrati, fred och frihet, civilkurage, diplomati och vikten av det fria ordet. Rubriken är Att förvalta det fria ordet i krigstider och programmet består både av enskilda talare och ett panelsamtal. Samtalet kommer att handla om hur medierna förvaltar pressfriheten, hur medierna kan stärka sin nyhetsförmedling och kritiska granskning och bidra till fördjupade kunskaper kring internationellt komplexa sammanhang.

Medverkande är bland andra journalisten Urban Hamid från Reportrar utan gränser, Ulla Sätereie, programansvarig för det internationella masterprogrammet för undersökande journalistik vid Göteborgs universitet och ny ordförande för Föreningen grävande journalister, författaren och litteraturkritikern Ola Larsmo, och Stefan Eklund, chefredaktör på Borås tidning och ledamot i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Utställning om Raoul Wallenberg & konstutställning

I programmet kring Fredsdagen ingår också dokumentärutställningen För mig finns inget annat val, om diplomaten Raoul Wallenbergs gärning under andra världskriget. Utställningen visas på Domkyrkoplan och pågår mellan 20 april och 10 maj.

Dessutom visas konstutställningen Ohindrat–fritt, konfrontativt och talande tyst i Domkyrkan mellan 25 maj och 19 april: ”Med rörliga bilder och brevväxlande ord aktualiseras sanningar, historiska grymheter, moraliska dilemman, och genom collagets kraft befrias tankens kontroll.” Bland de utställande konstnärerna finns Behjat Omer Abdulla (video) och Adam Andine (animation). Curator är konstnären Ulla Mogren.

Iscensatt akademi på Vetenskapsfestivalen

Ukraina kommer också att beröras vid en iscensatt akademi på Vetenskapsfestivalen den 8 maj, då Jonsereds herrgård är medarrangör. Under rubriken Det okända ska 18 forskare, författare och konstnärer samtala fritt, bland andra Agnes Wold, professor i mikrobiologi, Deliang Chen, professor i geovetenskap, Anja Franck, freds- och utvecklingsforskare, Elisabeth Hjorth, författare och lektor i litterär gestaltning, Per Cramér, professor i internationell rätt och rektor vid Handelshögskolan i Göteborg, samtliga vid Göteborgs universitet, författaren Ulf Karl Olov Nilsson och Benedikte Esperi, performanceartist och koreograf.

Journalistik i krigstider

Kriget i Ukraina kommer också att vara temat för Jonseredsakademins vårmöte den 10 maj, då det blir särskild tonvikt på journalistiken i krigstider. Vilken roll och ansvar har media, vilka är intressekonflikterna, vad är fakta och vad är propaganda?

En av inledningstalarna där är David Crouch, som har en bakgrund som utrikesreporter i både Ryssland och Ukraina. Han är just nu tjänstledig från arbetet som utlandsredaktör för Financial Times och arbetar som universitetsadjunkt på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Seminarium om konspirationsteorier

Läget i Europa kommer också att tas upp på ett Jonseredsseminarium om konspirationsteorier den 1 juni, med deltagare som idéhistorikern Andreas Önnerfors och konstnären Dror Feiler.

Även på det internationella Jonseredsseminariet Return to Reims. Structural Changes in the Political and Sociological Understanding of the Present World kommer kriget att tas upp.  Seminariet, som troligen hålls efter sommaren, är tänkt att ge en politisk och sociologisk bakgrund till och en fördjupad förståelse för olika skeenden i världen just nu. Inledningstalare är Tomas Ostermeier, teaterdirektör vid Schaubühne i Berlin, och Didier Eribon, fransk filosof och författare.

Extrainsatt seminarium om Ryssland

Även i Jonseredsverksamheten olika planerade program längre fram kommer kriget i Ukraina och dess konsekvenser att tas upp, till exempel i:

  • Ett extrainsatt Jonseredsseminarium om Ryssland
  • I Göteborgs universitets monterprogram på Bokmässan 22–25 september
  • En internationell hearing angående yttrandefrihet i samverkan med intresseorganisationer på området
  • En internationell strategidag om yttrandefrihet

Text: Elin Widfeldt