Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Internationella studenter gästar Jonsereds herrgård
Foto: Håkan Berg
Länkstig

Om oss

Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård

Jonsereds herrgård används sedan 2004 som Göteborgs universitets intellektuella centrum och mötesplats för samverkan, dialog, kreativitet och eftertanke.

Verksamheten är ett strategiskt verktyg i universitetets samverkansarbete. Utifrån forskning och utbildning, historiska land vinningar och nya rön, ska verksamheten möta samhällets behov och gemensamt formulera samtidens tänkande och utmaningar.

Här träffas företrädare för olika samhällssektorer, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar för att utbyta tankar, knyta nya kontakter, hämta nya impulser och upptäcka nya dimensioner av sin egen värld och andras.

Jonsereds herrgårds kärnverskamhet består av två komponenter: programverksamhet och samverkan.

Programverksamhetens centrala del utgörs av de klassiska Jonseredsseminarierna i dialog med publika folkbildande program som bjuder på såväl samtal och föreläsningar som utställningar, konserter, podcasts och filmade program.

Verksamheten vid Jonsereds herrgård bedrivs på rektors uppdrag.