Länkstig

Jonsereds herrgård stärker sin roll som plats för kammarmusik

Publicerad

– Min passion för musik har jag med mig från barndomen och med just violinen har jag verkligen hittat hem, förklarar universitetslektor Tobias Granmo.
Han är kammarmusikansvarig på Högskolan för scen och musik (HSM), och har också medverkat i uppbyggnaden av den kammarmusikaliska verksamheten vid Jonsereds herrgård. Nu är han med och utvecklar konceptet Rum för kammarmusik, som är tänkt att bli en mer komplett akademisk miljö.

Som student innebär ämnet kammarmusik en träning i kommunikation utan ord, menar Tobias Granmo.

Bild
porträtt Tobias Granmo

– Det handlar om att lära sig vilken roll man har, när det är dags att ta ett steg fram och när man i stället bör dra sig tillbaka. Gester, ögonkontakt och inte minst andning är viktigt. Varje musiker i en kammarmusikensemble påverkar hur stycket spelas, till skillnad från i en orkester där det ofta är dirigentens tolkning som gäller. Den lyhördhet studenterna tränar har de sedan glädje av oavsett om de blir solister eller orkestermusiker. Kammarmusik innebär helt enkelt ett kollektivt ledarskap, något som också är ett signum för hela HSM, där hierarkier är mindre viktiga, säger Tobias Granmo.

Pusslar med ett hundratal studenter

Tobias Granmo är ansvarig för kammarmusiken inom alla de klassiska utbildningarna på HSM. Eftersom kammarmusikkurser finns på schemat varje termin i alla årskurser innebär det ett pusslande med ett hundratal studenter.

Men Tobias Granmo uppträder också själv som musiker och har genom åren varit verksam i ett flertal olika ensembler.

– Tillsammans med min kollega, marimbaspelaren och professorn Daniel Berg, bildade jag för snart tio år sedan Duo Granmo/Berg. Vi tyckte att violin och marimba var en rolig kombination och de olika klangerna fungerar också väldigt väl tillsammans. Vi ville även inspirera våra studenter till att testa ovanliga konstellationer, vilket de också blivit alltmer intresserade av. Just nu har vi hela 47 aktiva ensembler på HSM!

Arbetar med samtida tonsättare

Men som Duo Granmo/Berg vill de också utmana sin publik.

– Repertoaren för violin och marimba är förstås ganska begränsad, därför samarbetar vi med flera samtida tonsättare, som Paula af Malmborg Ward, Ann-Sofi Söderqvist och Áskell Másson. Vi vill väcka publikens intresse för nya klanger men också visa att samtida musik inte alls behöver vara så svårlyssnad.

Jonsered – en viktig miljö

Jonsereds herrgård har varit Göteborgs universitets intellektuella centrum för samtal och gränsöverskridande programverksamhet sedan 2004. Det är en miljö som är oerhört viktig även för studenterna i klassisk musik, förklarar Tobias Granmo.

– Den fina salongen är som en dröm för kammarmusiker – de flesta verk i genren är ju faktiskt skrivna för just den typen av rum. Herrgården har dessutom en intressant historia med bland andra Wilhelm Stenhammar som frekvent gäst i början av 1900-talet. I mitt kammarmusikansvar ingår också de konserter som studenterna gör i samband med de årliga vår- och höstpromenaderna i de vackra omgivningarna, något som brukar leda till fullsatta salonger. På somrarna leder Daniel Berg och jag dessutom en sommarkurs där tre dagar ägnas åt studier i denna otroliga miljö där det hela avslutas med en konsert.

Den svenska naturen imponerar

HSM har många internationella studenter, påpekar Tobias Granmo, vilket också har bidragit till den internationella genomströmningen på Jonsereds herrgård.

– Bara en sådan sak som att en spansk hornist under den lilla promenaden upp till herrgården kan häpna över den svenska naturen, som han annars kanske knappt hunnit uppleva, bidrar till herrgårdsmiljöns betydelse. Att den ligger lite avskilt, utanför akademin, ser jag enbart som en styrka.

Seminarier om människans sex sinnen

Tillsammans med Daniel Berg har Tobias Granmo också bjudit på egna konserter och framföranden i herrgården. Det har bland annat handlat om seminarieserier om människans sex sinnen och om idén om de fyra elementen.

– Seminarierna, där vi musiker möter konstnärer, arkitekter, läkare, ingenjörer och andra representanter för olika verksamheter, breddar samtalen åt alla håll. Daniel och jag har exempelvis fått nya kontakter på Chalmers, som lett till ytterligare samarbeten och den typen av samverkan kan säkert utvecklas ännu mer.

Internationell gästlärare

Tobias Granmo är också ofta gästlärare vid lärosäten i olika länder.

– För en tid sedan var jag på ett möte med ECM, European Chamber Music Teachers' Association, där jag är den ende svenske delegaten. Då berättade jag om hur jag under början av pandemin, då vi inte fick träffa våra studenter, i stället lät dem studera partitur och reflektera över sina olika roller som kammarmusiker.

– Intresset för denna undervisningsmetod var jättestort, bland annat blev jag inbjuden att gästundervisa vid musikaliska akademin i Linz. ECM:s ordförande föreslog också att förlägga nästa möte till Göteborg, då vi även planerar att vara på Jonsereds herrgård. Kanske kan detta vara första steget mot att göra herrgården och satsningen Rum för kammarmusik till ett nationellt centrum för kammarmusik som också lockar internationella gäster? Det vore en verkligt spännande utveckling!

Text: Eva Lundgren

Tobias Granmo

Universitetslektor och ansvarig för kammarmusiken vid HSM, Högskolan för scen och musik. Tillsammans med Daniel Berg, Paula af Malmborg Ward och klarinettisten Karin Dornbusch ansvarig för kammarmusikfestivalen Frontside.

Bildar tillsammans med Daniel Berg Duo Granmo/Berg.

Ledamot av bland annat Göteborgs kammarmusikförening, Svenska Kammarmusikförbundet, European Chamber Music Teachers´ Association, Metric (utvecklingsprojekt i improvisation mellan 11 olika musikakademier i Europa), lärare vid Pro Corda Masterclasses, Leiston Abbey, England.

Spelar på en violin byggd 1999 av Martin Schwalb och sponsras med strängar av företaget Thomastik.