Länkstig

Ny styrgrupp för Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård

Publicerad

Den 16 februari fattade rektor Eva Wiberg beslut om en ny styrgrupp för verksamheten vid Jonsereds herrgård mellan åren 2022 och 2025.

Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård innebär ett särskilt uppdrag från rektor och leds av en styrgrupp. Denna tillsätts av rektor för en mandatperiod på tre år och i början av 2022 var det dags för en ny styrgrupp.

Styrgruppens ordförande Ola Sigurdson har presenterat ett förslag för universitetets rektor Eva Wiberg, som nu har fattat beslut om den nya styrgruppen.

Nya ledamöter är Cecilia Magnusson Sporre, Petra Frank, Håkan Thörn, Fredrik Fällman och Elisabeth Jönsson Bergman.

För mandatperioden 2022–2025 gäller följande styrgrupp:

  • Ola Sigurdson, Humanistiska fakulteten, ordförande
  • Fredrika Lagergren Wahlin, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  • Petra Frank, Konstnärliga fakulteten
  • Cecilia Magnusson Sporre, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  • Fredrik Fällman, Humanistiska fakulteten
  • Elisabeth Jönsson Bergman, Naturvetenskapliga fakulteten
  • Håkan Thörn, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Anna Gordh, Sahlgrenska akademin
  • Anders Sandoff, Handelshögskolan
  • Jan Pettersson, Chalmers/GMV

Därutöver ingår Stig-Olov Blixt som representant för Folkuniversitetet och Torbjörn Lundh, Göteborgs universitets vicerektor för samverkan, som representant för universitetsledningen. Dessutom utser Göteborgs universitets studentkårer (GUS) en studentrepresentant.