Länkstig

Staffan von Arbin

Doktorand

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Staffan von Arbin

Jag tog min Fil. mag. med arkeologi som huvudämne vid Göteborgs universitet år 2000. Mellan åren 2001 och 2017 arbetade jag med marinarkeologisk kulturmiljövård och uppdragsverksamhet vid Bohusläns museum i Uddevalla. Jag har även haft kortare anställningar vid bland annat Länsmuseet Västernorrland, Riksantikvarieämbetet samt Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark.

Mitt avhandlingsprojekt har titeln ”Ripples on the Water: Seafaring Strategies in the Viken Area A.D. 1150–1550”. Syftet med avhandlingen är att undersöka aspekter på maritim transportgeografi i det medeltida Bohuslän. Arbetet tar sitt avstamp i ett tidigare projekt, ”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård”, som jag var projektledare för mellan åren 2006 och 2014 och som bedrevs med Bohusläns museum som bas.