Bild
Lärarstudenter inom ämnet bild.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FABD
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95O
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning är en ettämnesinriktning mot ämnet bild. För att söka bild som kombineras med annat ämne, välj inriktningen Förstaämne: Bild.

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Du läser bild med fördjupning inom samma ämne.

Andra

Om utbildningen

Utbildningen i skolämnet bild vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I ämnesstudierna integreras ämnesteori, ämnesdidaktik och konstbaserat lärande med verksamhetsförlagd undervisning, där samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del. Som blivande bildlärarstudent kommer du att lära dig att tänka om samt vara med och driva flera viktiga samhällsfrågor.

I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I våra olika kurser introduceras du till, fördjupar och utvecklar kunskaper om och i bildframställning, konstnärliga processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt och forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studierna innebär 40h arbetsvecka och utbildningen är campusförlagd.
För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du kunna grunderna bild i teckning, måleri, modellering och media (foto och animation). Vi ser gärna att du läst ett estetiskt program i bild eller media på gymnasiet eller har likvärdiga kunskaper.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter
har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om
lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och
gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom
vuxenutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och
institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna,
ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på
en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare. Observera
att särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning kan
förekomma på VFU-skolan.