Bild
Lärarstudenter inom ämnet bild.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FABD
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95R
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning är en ettämnesinriktning mot ämnet bild, bildämnet som fördjupning.

Ettämnesinriktningen ger dig en fördjupad ämneskunskap inom bild. Genom att fokusera på ett ämne kommer du att läsa fler kurser i bild vilket särskilt förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i gymnasieskolan, exempelvis inom Estetiska programmet men också grundskolans årskurs 7-9 och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till två examina, en ämneslärarexamen i bild samt en master i bilddidaktik.

Andra

Om utbildningen

Webinarium: Sök till bildlärare!

Välkommen till ett webinarium om ämnet bild inom ämneslärarprogrammet. Webinariet riktar sig till alla som vill söka ämnet bild inom ämneslärarprogrammet, åk 7-9 samt gymnasiet, både som första ämne, andra ämne ochbild som ett ämne. Du får även möjlighet att ställa frågor som rör färdighetsprovet.
Charlotta Gavelin, programansvarig för ämnet bild inom ämneslärarprogrammet på HDK-Valand och Erik Fernström, studierektor på HDK-Valand svarar på dina frågor vid två tillfällen:
10 april kl 15-16
11 april kl 15-16
Anslut till webinariet (zoom)

Utbildningen i skolämnet bild vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I ämnesstudierna integreras ämnesteori, ämnesdidaktik och konstbaserat lärande med verksamhetsförlagd undervisning, där samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del. Som bildlärarstudent kommer du även att få en god förståelse för konst och visuell kultur i ett samhällsperspektiv.

I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I ämneskurserna för bild utvecklar du kunskaper om och i bildframställning, konstbaserade processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt samt forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studierna innebär 40 timmars arbetsvecka och utbildningen är campusförlagd. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en grundläggande förmåga till idébaserad gestaltning och reflektion samt förmåga att hantera material och tekniker som är relevanta för bildämnet, såsom måleri, modellering, foto och media.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet bild >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i bild

Färdighetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett färdighetsprov i bild. Färdighetsprov görs för att pröva särskild behörighet.

More information about Färdighetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter
har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om
lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 1-9 och
gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom
vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och
institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna,
ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på
en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare. Observera
att särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning kan
förekomma på VFU-skolan.