Bild
Lärarstudenter inom ämnet bild.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FABD
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95Q
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning är en ettämnesinriktning mot ämnet bild. För att söka bild som kombineras med annat ämne, välj inriktningen Förstaämne: Bild.

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Du läser bild med fördjupning inom samma ämne.

Andra

Om utbildningen

Utbildningen i skolämnet bild vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I ämnesstudierna integreras ämnesteori, ämnesdidaktik och konstbaserat lärande med verksamhetsförlagd undervisning, där samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del. Som bildlärarstudent kommer du även att få en god förståelse för konst och visuell kultur i ett samhällsperspektiv.

I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I ämneskurserna för bild utvecklar du kunskaper om och i bildframställning, konstbaserade processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt samt forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studierna innebär 40 timmars arbetsvecka och utbildningen är campusförlagd. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en grundläggande förmåga till idébaserad gestaltning och reflektion samt förmåga att hantera material och tekniker som är relevanta för bildämnet, såsom måleri, modellering, foto och media.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet bild >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i bild

Färdighetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett färdighetsprov i bild. Färdighetsprov görs för att pröva särskild behörighet.

Läs mer om Färdighetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter
har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om
lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 1-9 och
gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom
vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och
institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna,
ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på
en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare. Observera
att särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning kan
förekomma på VFU-skolan.