Bild
Lärarstudenter i ämnet bild.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild

Program
L1Ä79-FBD7
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Webinarium: Sök till bildlärare!

Välkommen till ett webinarium om ämnet bild inom ämneslärarprogrammet. Webinariet riktar sig till alla som vill söka ämnet bild inom ämneslärarprogrammet, åk 7-9 samt gymnasiet, både som första ämne, andra ämne ochbild som ett ämne. Du får även möjlighet att ställa frågor som rör färdighetsprovet.
Charlotta Gavelin, programansvarig för ämnet bild inom ämneslärarprogrammet på HDK-Valand och Erik Fernström, studierektor på HDK-Valand svarar på dina frågor vid två tillfällen:
10 april kl 15-16
11 april kl 15-16
Anslut till webinariet (zoom)

Utbildningen i skolämnet bild vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I ämnesstudierna integreras ämnesteori, ämnesdidaktik och konstbaserat lärande med verksamhetsförlagd undervisning, där samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del. Som bildlärarstudent kommer du även att få en god förståelse för konst och visuell kultur i ett samhällsperspektiv.

I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I ämneskurserna för bild utvecklar du kunskaper om och i bildframställning, konstbaserade processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt samt forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studierna innebär 40 timmars arbetsvecka och utbildningen är campusförlagd. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en grundläggande förmåga till idébaserad gestaltning och reflektion samt förmåga att hantera material och tekniker som är relevanta för bildämnet, såsom måleri, modellering, foto och media.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet bild >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i bild

Färdighetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett färdighetsprov i bild. Färdighetsprov görs för att pröva särskild behörighet.

More information about Färdighetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 1-9. Med vissa ämnen blir du dessutom behörig att undervisa inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I våra olika kurser introduceras du till, fördjupar och utvecklar kunskaper om och i bildframställning, konstnärliga processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt och forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.