Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar formklippt lövbärande häck
Lövbärande häckar som klipps regelbundet blir i allmänhet täta och fina.
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Häckar

Stora resurser läggs på skötsel av häckar i parker, trädgårdar och på kyrkogårdar. Trots det saknas kunskap om hur de har sett ut och skötts historiskt, och hur de bäst sköts idag för att upprätthålla de kulturhistoriska värdena. Hantverkslaboratoriet arbetar med att öka kunskapen om det hantverk skötsel av kulturhistoriskt värdefulla häckar innebär.

Med hjälp av häckar går det att skapa rum i trädgårdar och parker. En tät häck kan utgöra bakgrund för andra växter, ge avskildhet och lä, men också fungera som skydd mot objudna gäster.

Häckar beskrivs ofta i trädgårdslitteraturen, men beskrivningar av häckklippning är sällsynta. Vissa skötselmoment lyfts fram medan andra överhuvudtaget inte nämns.  Förklaringen kan vara att häckklippning inte var ett så prestigefyllt arbete och tillsynes hur självklart som helst i sitt utförande. Det är ofta först vid ett teknikskifte redskapen och metoderna skildras. Men det var och är också svårt att göra beskrivningar av bedömningar och praktiska utföranden som häckklippning. I alla tider har kunskaper om metoder funnits men det har varit stora svårigheter att beskriva och i skrift förmedla till kommande generationer. 

I projektet Utvecklande skötsel av kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar var häckar ett av de teman som lyftes fram. Arbetet resulterade bland annat i två skrifter: Skötsel av historiska trädgårdar: Klippta lövbärande häckar  samt Skötsel av historiska trädgårdar: Granhäckar.  Ladda ner dem gratis här eller beställ dem genom att maila Hantverkslaboratoriet: craftlab@conservation.gu.se