Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett överdådigt blommande äppelträd i en äldre miljö
Fruktträd utgör ofta viktiga strukturbärande element i äldre trädgårdar.
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Fruktträd och fruktträdgårdar

Att ta hand om äldre fruktträd i en kulturmiljö innebär en särskild utmaning. Varje träd måste vårdas och beskäras utifrån sina förutsättningar men också i relation till den omgivande kulturmiljön. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera, utveckla och sprida kunskap kring detta.

Fruktträd utgör ett av flera bärande teman i det treåriga projektet Kunskap som växer: Verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer vid Hantverkslaboratoriet. Projektet som pågår 2020-2022 är finansierat av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Dalarna. Resultaten är tänkta att komma hela branschen till del, i och med att publikationer och filmer kommer att finnas fritt tillgängliga på nätet.

Skrift och filmer om vård och beskärning

En serie filmer på temat Fruktträd i kulturmiljö finns nu publicerade på Hantverkslaboratoriets YouTubekanal. Projektet kommer också att resultera i en skrift om vård och beskärning av fruktträd i kulturmiljö. Resultaten sprids också vid träffar, kurser och workshops. I augusti 2021 hölls en kursdag för trädgårdsmästare, yrkesverksamma i historiska anläggningar. Ytterligare en hantverkssamling är planerad till våren 2023.

Fruktträd i kulturmiljö

Fruktträd i kulturmiljö - en serie filmer från Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet med trädgårdsteknikern och fruktträdsexperten Henrik Morin. Filmerna är inspelade vid Lärkastugan på Sollerön i Dalarna och tänkta för alla som jobbar praktiskt i eller förvaltar äldre trädgårdsmiljöer.