Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett överdådigt blommande äppelträd i en äldre miljö
Fruktträd utgör ofta viktiga strukturbärande element i äldre trädgårdar.
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Fruktträd och fruktträdgårdar

Att ta hand om äldre fruktträd i en kulturmiljö innebär en särskild utmaning. Varje träd måste vårdas och beskäras utifrån sina förutsättningar men också i relation till den omgivande kulturmiljön. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera, utveckla och sprida kunskap kring detta.

Fruktträd har utgjort ett av flera bärande teman i det 4-åriga projektet Kunskap som växer: Verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer vid Hantverkslaboratoriet. Projektet, som pågick 2020-2023, har finansierats av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Dalarna. Resultaten kommer nu förhoppningsvis hela branschen till del, i och med att publikationer och filmer finns fritt tillgängliga på nätet.

Skrift och filmer om vård och beskärning

En serie om 14 filmer på temat Fruktträd i kulturmiljö finns  publicerade på Hantverkslaboratoriets YouTubekanal. Projektet har också resulterat i en skrift om vård och beskärning av fruktträd i kulturmiljö. Resultaten har också spridits vid träffar, kurser och workshops. I augusti 2021 hölls en kursdag för trädgårdsmästare, yrkesverksamma i historiska anläggningar. Ytterligare en hantverkssamling kring fruktträd genomfördes 2023 och en är planerad till 2024. 

Fruktträd i kulturmiljö

Fruktträd i kulturmiljö - en serie filmer från Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet med trädgårdsteknikern och fruktträdsexperten Henrik Morin. Filmerna är inspelade vid Lärkastugan på Sollerön i Dalarna och tänkta för alla som jobbar praktiskt i eller förvaltar äldre trädgårdsmiljöer.