Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en grupp trädgårdsmästare som guidas i en trädgårdsmiljö i friluftsmuseet Gamla Linköping
Varje år ordnas en nätverksträff på en intressant plats. Här tar trädgårdsmästare i nätverket del av trädgårdsmiljöerna i friluftsmuseet Gamla Linköping.
Foto: Helena Kåks
Länkstig

Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö

Trädgårdsmästare, verksamma i historiska parker och trädgårdar, har med stöd av Hantverkslaboratoriet bildat nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö. Nätverket fungerar som en kontaktyta för trädgårdsmästare som arbetar praktiskt med vård och skötsel av historiska parker och trädgårdar. Det samordnas av Hantverkslaboratoriets trädgårdskoordinator.

Kom med i nätverket!

Nätverket vill samla in och dokumentera kunskap om olika skötselmetoder samt vid behov initiera metodutveckling. Nätverket arbetar för att vidareförmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare. Det sker främst genom en årlig konferens men också genom seminarier, föredrag, workshops, filmer, trycksaker och samverkan med andra organisationer och/eller projekt.

Digital trädgårdsmästarkonferens 2020

2020 års trädgårdsmästarkonferens hölls på grund av pandemin digitalt. 122 personer deltog. Temat var Dokumentation i trädgårds- och parkmiljö. Här kan du ta del av material från konferensen.

Medverkan i projekt

Nätverket Trädgårdsmästaere i historisk miljö deltog i Hantverkslaboratoriets projekt "Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar" som pågick 2015-2017. Flera trädgårdar medverkade som laboratorier och  och ett stort antal enskilda trädgårdsmästare bidrog med kompetens. Projektets frågeställningar och resultat presenterades och diskuterades under flera nätverksträffar. 

För närvarande pågår samverkan i projektet "Kunskap som växer – Verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer", som drivs av Hantverkslaboratoriet med stöd av Länsstyrelsen Dalarna och Riksantikvarieämbetet.  

Bilden visar en del av barockträdgården vid Stabergs bergsmansgård, Dalarna, med fruktträd, ängsmark under träden samt grusgångar.
Barockträdgården vid Stabergs bergsmansgård var en av de anläggningar som fungerade som laboratorier i projektet "Utvecklande skötsel av historiskt värdefulla trädgårdar och parker." Projektet fokuserade bland annat skötsel av grusgångar och gräsmattor.
Foto: Tna Westerlund

Årlig nätverkskonferens

Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö ordnar varje höst sedan 2010 en konferens för yrkesverksamma. Under två dagar möts trädgårdsmästare från olika historiska anläggningar för att ta del av föreläsningar, delta i workshops och diskussioner, samt nätverka. Konferenserna byggs upp kring aktuella teman. Några av de senaste har varit "Gröna mattor och prunkande rabatter", "Trädgårdsmästarens handredskap".

Nätverksträffarna har blivit mycket uppskattade. Många trädgårdsmästare arbetar ensamma och då blir det extra värdefullt med detta tillfälle för att träffa kollegor.  

Vill du vara med i nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö?

Är du verksam som trädgårdsmästare i någon typ av historisk miljö? Då är du välkommen i nätverket. Anmäl dig genom att maila nätverkets koordinator Klara Holmqvist