Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar grusgångar på Mårbacka minnesgård
Välskötta grusgångar leder besökarna på Mårbacka minnesgård runt i trädgården.
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Grusgångar

Här kommer mer information om Hantverkslaboratoriets arbete med kunskapsutveckling kring grusgångar.

Historiska trädgårdar: Grusgångar

En grusgång är i huvudsak uppbyggd av ett bärlager, som skall ge gången hållfasthet och avgöra hur mycket tyngd den klarar av, samt ett ytskikt, eller slitlager, som ger gången dess karaktär och i viss mån avgör dess funktion. I denna skrift uppmärksammas grusytor som element i historiska trädgårdar. Målsättningen är att sprida kunskap om historisk anläggning, historiska materialval och historisk skötsel samt bidra till medvetna val av skötselmetoder. Skriften redogör främst för skötsel och anläggning av grusgångar i historiska trädgårdar i Sverige från 1650 och framåt, men skötselmetoderna är desamma även för vägar, större grusytor och grusplaner. Modern anläggningsteknik för grusgångar och nutida skötselmetoder i andra länder lämnas dock därhän.

Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar/Daniel Lundberg & Joakim Seiler 2018

Bilden visar omslaget till skriften Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar