Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar grusgångar på Mårbacka minnesgård
Välskötta grusgångar leder besökarna på Mårbacka minnesgård runt i trädgården.
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Grusgångar

Grusgångar är ett formgivande element som ger trädgården struktur i marknivå och bidrar till att definiera den rumsligt. Historiskt har sand och grus varit de vanligaste beläggningsmaterialen på trädgårdsgångar i Sverige. Hantverkslaboratoriet arbetar med att utveckla kunskap kring hur grus- och sandgångar sett ut och skötts historiskt och hur de kan skötas på ett hållbart och kulturhistoriskt riktigt sätt i dagens historiska miljöer.

Historiska trädgårdar: Grusgångar

En grusgång är i huvudsak uppbyggd av ett bärlager, som skall ge gången hållfasthet och avgöra hur mycket tyngd den klarar av, samt ett ytskikt, eller slitlager, som ger gången dess karaktär och i viss mån avgör dess funktion. I denna skrift uppmärksammas grusytor som element i historiska trädgårdar. Målsättningen är att sprida kunskap om historisk anläggning, historiska materialval och historisk skötsel samt bidra till medvetna val av skötselmetoder. Skriften redogör främst för skötsel och anläggning av grusgångar i historiska trädgårdar i Sverige från 1650 och framåt, men skötselmetoderna är desamma även för vägar, större grusytor och grusplaner. Modern anläggningsteknik för grusgångar och nutida skötselmetoder i andra länder lämnas dock därhän.

Beställa skrifter

Pris för tryckt(a) ex: 110kr/st

+ 80kr för frakt, emballage och expeditionsavgift för ett exemplar eller 120kr för två eller fler skrifter ur Hantverkslaboratoriets samling.

BOKPAKET med 4 trädgårdsskrifter: Klippta lövbärande häckar, Granhäckar, Grusgångar, Gräsmattor, 390 kr

Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar/Daniel Lundberg & Joakim Seiler 2018

Bilden visar omslaget till skriften Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar