Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar två händer som arbetar med att skola om plantor.
Kanske kan trädgårdsmästare återta hantverkskunskapen att tillverka egna odlingssubstrat?

Jord

En näringsrik jord med bra struktur har alltid varit grunden för en framgångsrik trädgårdsodling. I skuggan av klimatförändringarna gäller det att arbeta med gröna kulturmiljöer på ett hållbart sätt. Det traditionella trädgårdshantverket behöver förenas med ny kunskap om kompostering, gödsling, jordbearbetning, växelbruk och vattning. I Hantverkslaboratoriets projekt undersöks äldre tiders metoder och material i syfte att återta en betydelsefull odlingskunskap och utveckla den för en ny tid präglad av stora utmaningar.

Odlingsjord i gröna kulturmiljöer

Hantverkslaboratoriets projekt "Kunskap som växer - verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer", finansierat av Riksantikvarieämbetet, kommer att ta upp frågor kring jord. Projektet riktar sig i första hand mot mindre historiska trädgårdar.  Hur arbetar den typen av gröna kulturmiljöer med jordfrågor? Vad har de för kunskap att dela med sig av? Vad vill de utveckla? 

Genom studier av äldre litteratur, erfarenhetsutbyte och praktiska försök tar vi oss tillsammans med några historiska anläggningar an frågor kring kompostering, jordblandningar och jordbearbetning. 

Bilden visar en trädgårdsmästare som delar perenner i en rabatt.
Delning av perenner i en rabatt på Mårbacka minnesgård, Värmland.
Foto: Anna-Lena Sonesson

Kontakt

Projektet "Kunskap som växer - verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer"

Helena Kåks
Projektledare Kunskap som växer

Telefon: 031-786 93 02
E-post: helena.kaks@conservation.gu.se

 

Hantverksmässigt tillverkade odlingssubstrat

Fram till mitten av 1900-talet blandade trädgårdsmästare sina egna odlingssubstrat. Från att ha varit en självklar del av trädgårdsmästarens hantverkskunskap har tillverkningen av odlingssubstrat tagits över av specialiserade företag. Att tillverka sina egna substrat kan dock ha stora fördelar – inte minst ur hållbarhetssynpunkt. 

Med stöd av Hantverkslaboratoriet har Catarina Sjöberg, lektor vid kandidatprogrammet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, tillsammans med studenter genomfört ett jämförande odlingsförsök. Fokus låg på plantuppdragning i egentillverkade substratblandningar.  Resultatet presenteras i artikeln "Historiska substrat för plantuppdragning: Ett jämförande odlingsförsök med recept från 1912", publicerad i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (2019).

 

Bilden visar två händer som skolar om en liten planta.
Olika typer av växter kan ha mycket olika krav på odlingssubstrat.
Foto: Tina Westerlund
Bilden visar första sidan av artikeln Historiska substrat för plantuppdragning, Bulletin för trädgårdshistorik forskning 2019.

Läs artikeln "Historiska substrat för plantuppdragning" ur Bulletin för trädgårdshistorik forskning nr 32 (2019).

Historiska substrat för plantuppdragning (PDF)