Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar travar av obehandlad stickspån/pärt
Stickspån/pärt
Foto: Anna Johansson, Anders Lundvang
Länkstig

Stickspån/pärt

Varför har dagens tak av stickspån ofta en alltför kort livslängd? Att ta reda på det var syftet med Hantverkslaboratoriets projekt  Stickspånstak.

Maskinhyvlade stickspån

Projektledare för arbetet, som inleddes sommaren 2010, var hantverkare Anna Johansson.  Målet var att utforma ett underlag med förslag på kvalitetssäkring av både material och utförande. Genom undersökningar och intervjuer med spåntillverkare och läggare framkom flera orsaker som bidrar till en kortare livslängd för taken. Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

 

De materialproducenter och takläggare som deltagit i projektet bjöds in att under ett seminarium kommentera underlaget till publikation Texterna granskades gemensamt och ändrades eller förtydligades som en följd av den gemensamma diskussionen. Efter slutseminariet fick rapporten sin slutgiltiga form. Den går att ladda ner som pdf,

 

Bilden visar omslaget till skriften Maskinhyvlade stickspån

Mallar för egenkontroll

Här kan du ladda ner mallar för egenkontroll som kan användas vid dokumentation av stickspånstak samt vid tillverkning och läggning av stickspån. Det finns också exempel på ifyllda mallar som en vägledning.

Exempelmall: tillverkning av stickspån

Exempelmall: tillverkning/stickspån (PDF)

Mall: läggning av stickspånstak

Mall stickspån/läggning (PDF)

Exempelmall: läggning av stickspånstak

Exempelmall stickspån/läggning (PDF)

Maskinhyvlade stickspån: Anpassade administrativa föreskrifter

Maskinhyvlade stickspån: Anpassade administrativa föreskrifter (PDF)

Maskinhyvlade stickspån: Appendix. Exempel på arbetsmiljöplan

Maskinhyvlade stickspån: Appendix. Exempel på arbetsmiljöplan (PDF)