Göteborgs universitet
Navigate to video: Stavspån: Tillverkningsmetoder och ytbehandling
Video (36:10)
Stavspån: Tillverkningsmetoder och ytbehandling
Bild
Länkstig

Stavspån

Tak av stavspån är ett vanligt takmaterial på kyrkobyggnader, slott och herrgårdar. Att restaurera stavspånstak är dock mycket kostsamt. Därför är det viktigt med hög kvalitet i material och arbete. Ökad kunskap och höjd kompetens hos både beställare och hantverkare var målet i ett projekt vid Hantverkslaboratoriet. Ta del av resultatet i en serie filmer!

Navigate to video: Stavspån del 1: Stavspån och stickspån
Video (2:53)
Stavspån del 1: Stavspån och stickspån
Navigate to video: Stavspån: Virkeskvalitet
Video (21:08)
Stavspån: Virkeskvalitet
Navigate to video: Stavspån del 2: Spån från 1100-1300-talen
Video (11:08)
Stavspån del 2: Spån från 1100-1300-talen
Navigate to video: Stavspån: Klyvning och klyvningsverktyg
Video (14:30)
Stavspån: Klyvning och klyvningsverktyg
Navigate to video: Stavspån del 3: Vireda kyrka - 1400 och 1700-talen
Video (4:56)
Stavspån del 3: Vireda kyrka - 1400 och 1700-talen
Navigate to video: Stavspån: Återbruk av spån och spik
Video (17:20)
Stavspån: Återbruk av spån och spik

Kvalificerade bedömningar

Många är inblandade i processen när ett spåntak ska läggas om: Råvaruproducenter, entreprenörer, fastighetsägare och förvaltare, projektörer, bidragsgivare, antikvariska och tekniska kontrollanter samt bygghantverkare, målare och vaktmästare. Restaureringarnas slutresultat är avhängigt kvalificerade bedömningar under hela processen.

Kunskapsunderlag

Syftet med projektet "Kvalitetssäkring av stavspån" var att producera kunskapsunderlag för beställare av arbeten med stavspån. Målet var att höja beställarkompetensen och erbjuda handledning för samtliga aktörer i processen för bättre hantverksmässiga, ekonomiska, tekniska och kulturhistoriska resultat.

Projektet har finansierats av kulturmiljövårdsbidraget genom handläggning av länsstyrelsen i Östergötland under 2012-2013.

Bilden visar en yta lagd med stavspån, obehandlade