Länkstig

Målning av plåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Målad plåt är ett vanligt takmaterial på kulturhistoriska byggnader och årligen genomförs kostsamma underhållsinsatser och takomläggningar. Idag tillgängliga råd- och procedursamlingar för underhåll av plastmålade och fabrikslackerade plåttak är bristfälliga ur antikvarisk-teknisk synpunkt. Syftet med projektet är att genom tvärvetenskaplig analys och utvärdering av procedurer och praktiska försök ta fram kunskapsunderlag för målning av plåttak på kulturhistoriska byggnader. Projektets mål är att ta fram praktiskt användbara kunskapsunderlag som förlänger underhållsintervallen och minskar kostnaderna för felaktiga materialval och ytbehandlingar. Kunskapsunderlagen ska tjäna en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning av kulturhistoriska byggnader, som tar tillvara tekniska, ekonomiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden.

Vill du köpa publikationerna?

Betalning sker via faktura alternativt swish. Publikationen "Rostskyddsbehandling av takplåt" kostar 330 kronor +porto och expeditionsavgift. Mejla din beställning till Hantverkslaboratoriet, craftlab@conservation.gu.se. Ange vilken betalningsform du önskar. Du kan också ladda ner den som PDF via länken under "Publikationer".

Här hittar du fler böcker och skrifter från Hantverkslaboratoriet.