Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar detalj av äldre enkupigt tegeltak
Enkupigt taktegel
Foto: Christina Persson
Länkstig

Tegeltak - återanvändning och återläggning

Taktegel är ett av de vanligast förekommande takmaterialen på våra svenska tak och har så varit sedan ett par sekel tillbaka. Det representerar ett utbrett hantverksutövande och är ett ämne som det finns mycket skrivet om. Hantverkslaboratoriets skrift om tegeltak fokuserar på återanvändning och återläggning av taktegel.

Tegel kasseras ibland i onödan

Skriften lyfter fram flera viktiga aspekter som bör vägas in när ett tegeltaks skick ska bedömas och beslut ska tas om lämpliga åtgärder. Taktegel av god kvalitet kan hålla i århundraden om det sköts om och ges rätt förutsättningar. Men det händer tyvärr att tegel kasseras helt i onödan. Det nya takmaterialet kan dessutom vara mycket sämre än det som byts ut. Skriften syftar därför till att vara en hjälp i beslutsprocessen genom att ge kunskap och argument om hur, när och varför tegeltaken förtjänar en ny chans.

Bibliografier om tegel

Det är Frida Sewén som har samlat in materialet och författat texten om återanvändning och återläggning av tegeltak. Hon har även gjort bibliografier om tegel respektive understruket tegel. I bibliografierna sammanfattar hon vad respektive text handlar om. Skrifterna har ingått i Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial, som biståtts av en referensgrupp med representanter från länsstyrelserna i Östergötland, Västerbotten, Värmland, Skåne, Halland samt Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan.

Bilden visar omslaget till Hantverkslaboratoriets publikation Tegeltak - återanvändning och återläggning