Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Entreprenörskap

Program
S2KEN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81C
Ansökan stängd

Kort om programmet

“A ship in the harbor is safe, but that is not what ships are built for”- John A. Sedd

Vårt masterprogram i Entreprenörskap speglar Sedd’s ordspråk med en uppmuntran om att våga lita på ens förmåga att vända idéer till affärsmöjligheter. Det vill säga, att inte enbart fokusera på vetenskaplig och praktisk kunskap.

Du kommer att förbättra din företagarförmåga och öka din kunskap om hur man identifierar, fångar och skapar värde för industri och samhälle.

Om utbildningen

”All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”- Walt Disney

Disney’s ord understryker andemeningen i vårt program vilket kommer inspirera dig att följa dina företagsmässiga och innovativa idéer fram till att nå ett resultat. Vi siktar på att utveckla företagare och intraprenörer till att inneha starka analytiska och kreativa förmågor, samt erfarenheten av att hantera komplexa kunskapsområden och marknader. 

Ett integrerande, internationellt och interaktivt perspektiv

Mycket av ditt kursarbete görs projektgrupper, där kunskap inom samarbete och projektledning kommer i fokus. En blandning av discipliner behövs för att kunna skapa nya företag och nya affärsområden i befintliga företag. Dina gruppmedlemmar kommer att ha kompletterande internationell bakgrund, inom företags- eller nationalekonomi, handel, ingenjörsteknik, naturkunskap och juridik. Studentgruppen du blir en del av är dynamisk och
internationell vilket innebär globalt nätverk av kontakter.

Detta ger erfarenheter i hur olika kompetenser och perspektiv kan komplettera varandra i verkliga affärssituationer med entreprenörskap i fokus. Genom att öka kunskapen om hur dessa ämnen hänger ihop och kan integreras kommer du få en djupare förståelse för de kunskaper och verktyg du behöver i din karriär. För detta förbereder vi dig, oavsett om hur du vill rikta dig mot entreprenörskap i framtiden; genom exempelvis en karriär inom entreprenörskap, på ett entreprenörscenter, ett förvaltningsorgan eller ett företag som hanterar entreprenörsfirmor- eller aktiviteter.

Praktiskt lärande

Vi erbjuder en komplett företagsskapande process inom vårt program, där du utvecklar dina projektledarfärdigheter. Du kommer att utveckla dina kunskaper i en kreativ inkubationsmiljö med support och resurser från Göteborgs universitet och Göteborgs egna inkubator; GU Ventures. Entreprenörskap kräver självförtroende och samtidigt förmågan att hantera förändring och osäkerheter.

Våra lärandemål är designade för att hjälpa dig att bilda dina egna perspektiv, färdigheter och erfarenheter som behövs för en framtida entreprenörsroll. Vår individuellt inriktad lärandeprocess kommer att utveckla dina analytiska och reflekterande förmågor i relation till entreprenörskapsrelaterade processer och aktiviteter. Från dag ett kommer du att vara involverad i utvecklingen av dina egna idéer och levande projekt. Du kommer också i en tidig fas att få jobba med att förbättra och anpassa affärsmodeller mot existerande nystartande företag.

Personlig utveckling och företagsutveckling

Vårt program erbjuder djupgående inlärning av innovation och entreprenörskap i en kombination av teoretiskt driven kunskap, exponering för god praxis, och praktisk erfarenhet. En viktig del av programmet är att utveckla dina personliga och professionella förmågor, som är avgörande för att driva entreprenörskap framgångsrikt.  Vi fokuserar på dina styrkor och beteendestilar samt hur de kan användas i ett multidisciplinärt team. Detta ger dig möjligheten att hantera och mildra konflikt i grupp vilket oftast leder till högpresterande samarbete. Du kommer lära dig att applicera strategier för förhandlingsteknik, att hantera motsättning till nya idéer och att framgångsrikt presentera och få gehör för dina idéer.

Vem ska ansöka?

  • Funderar du ofta på innebörden av att göra din egen grej?
  • Vaknar du upp mitt i natten för att du inte kan sluta tänka på din idé?
  • Är du trött på samma oförändrade status över hur saker och ting styrs i din omgivning?
  • Tycker du att förändring är oundviklig och vad du behöver göra är att förbereda dig själv?

Om du vill bygga upp ditt förtroende för att kunna möta och hantera förändringar och osäkerhet emellan företag och omgivande samhälle, då bör du söka till masterprogrammet i entreprenörskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, sewww.universityadmissions.se(engelska) ochwww.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

Minst 15 hp i kurser inom ämnesområden relaterade till företagsekonomi, nationalekonomi, industrial management, innovation och/eller entreprenörskap, samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativ metod och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter programmet erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Knowledge-Based Entrepreneurship.

Framtida karriärmöjligheter inkluderar att starta nytt venture-företag, att ändra ett stort företag genom företagsutveckling, doktorandstudier, konsulterande. Du får även kompetensen att arbeta inom entreprenöriella ekosystem på olika lokala, regionala och nationella nivåer.

Exempel på våra utexaminerade studenters första jobbtitel var:

  • innovationsrådgivare
  • analytiker inom företagsutveckling
  • ledare för framgånsrik kundrekrytering 
  • international graduate trainée
  • managementkonsult
  • grundare av eget företag

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Under det första året är det viktigt med fallstudier och praktisk implementering för att nå målen i din lärandeprocess.

Under det andra året kommer de kompetenser du fått med dig att implementeras i ett projekt kring att starta företag (venture-creation) och i en masteruppsats.
Projektet sammansätter en ny produkt eller idé med ett team av skarpsinniga entreprenörstudenter, vilket kräver toppkvalitet på undervisning och coachning genom hela resan. Dessa projekt kan vara idéer som genereras av dig och kurskamrater, eller så kan idéerna växa externt. Till exempel kan idéerna fokuseras på affärsområden där servicekomponenter såsom miljömässigt hållbara produkter eller tjänster är viktiga.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera
utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny
kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv.
Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort
antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International
office
för vidare information.

Läs mer om studier utomlands