Länkstig

"HRM är ett spännande och brett ämne"

Publicerad

Stefan Tengblad har åter landat på Handelshögskolan, efter ett decenniums bortavaro i Borås och Skövde. Sedan hösten 2019 innehar han en ny professur inom HRM, human resource management – den första i sitt slag i Sverige.

Stefan Tengblad
Foto: Erika Holm, Handelshögskolan

HRM är ett begrepp som ofta blandas ihop med HR – som visserligen är en del av HRM, men inte hela sanningen.

– HR är naturligtvis en viktig del – det inkluderar själva HR-funktionen, och de människor som jobbar med det. Men HRM är det övergripande ämnesområdet och teorin bakom, och inkluderar även ledning och mänskligt arbete i stort, säger Stefan Tengblad.

HR-frågorna ofta strategiska

Det är ett spännande och brett ämne, menar han. Allt fler företag ser HR-frågorna som strategiska och jobbar målmedvetet med dem, till exempel med employer branding, organisationsutveckling och kulturförändringar. Det finns också ett ökande intresse för att minska toppstyrning och skapa organisationer där personalen arbetar mer självständigt, till exempel med agila team som leder sig själva och fattar egna beslut för att nå de uppsatta målen.

HRM-forskningen på Handels kommer nu att tydligare koncentreras till CGHRM, Centrum för global HRM. Centret har funnits sedan 2012 och har uppstått som ett samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Bakom står institutionerna för Företagsekonomi samt Sociologi och arbetsvetenskap, och 13 partnerorganisationer.

– Tanken är nu att samla ihop forskare så att de känner att de ingår i en enhet. Tidigare har CGHRM mest fungerat som mötesplats och arrangerat välbesökta seminarier. Men nu finns det finansiering att jobba mer långsiktigt, och det kommer att resultera i mer målmedveten forskning, säger Stefan Tengblad.

Två fokusområden

Han ser två områden som han vill fokusera på framåt.

– Det första är personalstrategier hos arbetsgivare. Vilka idéer finns om hur man ska organisera arbetet, och hur översätts de idéerna till aktiviteter? Det är det här jag planerar att ägna min egen forskning åt, säger Stefan Tengblad.

Det andra området är en stor satsning på forskning om vad som görs inom HR ute på företag och förvaltning. Här vill Stefan Tengblad bygga upp en forskargrupp med egna doktorander.

– Vilka arbetsuppgifter har HR och hur förändras dessa? Hur påverkar nya begrepp som agilitet? Hur jobbar man med förändring, innovation och att bygga hållbara arbetsplatser?

Tanken är att skapa doktorandtjänster för att studera området, plus inleda samarbeten med andra forskare.

– Jag vill bygga upp en miljö på kanske 30–40 forskare kopplade till CGHRM och som kan studera HRM utifrån olika perspektiv. som inkluderar arbetstagarperspektivet och fackliga organisationer.

Lång erfarenhet

Stefan Tengblad känner sig trygg i sitt uppdrag – han har jobbat med att leda forskning i över 15 år. Efter examen gick han en forskarutbildning och disputerade 1997 med en avhandling om chefsförsörjning. År 2008 fick han en professur i Borås, men flyttade året efter över till Skövde.

– Där har jag forskat kring organisatorisk resiliens, alltså vad som gör organisationer uthålligt livskraftiga. Det handlar mycket om samspelet mellan ekonomi, teknik och sociala aspekter, som alla behöver utvecklas parallellt.

Han har även skrivit böcker och föreläst mycket om medarbetarskap, och hur det begreppet kan utvecklas.

– Det har också blivit böcker om lite andra ämnen. Härom året publicerades boken ”Vinnande ledarskap”, där jag har följt åtta elitidrottsklubbar inom olika sporter för att hitta gemensamma faktorer som kan ha lett till framgång. Jag kom in på ämnet i samband med annan forskning, och det finns mycket att bli inspirerad av. Allt ifrån hur man bygger sammansvetsade lag till hur man jobbar med ständig förbättring och att skapa en öppen och inbjudande organisationskultur, säger Stefan Tengblad.