Bild
En person sitter i ett mörk rum, texter och siffror projiceras runt om
Digitalisering och AI förändrar professioner och organisationer. Förmågan att hantera och analysera stora datamängder kommer att bli allt viktigare, liksom förmågan att hantera risker och möjligheter.
Foto: Yuri A/Shutterstock
Länkstig

Donation till 100-årsjubilerande Handelshögskolan

Publicerad

Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål donerar 10,6 Mkr till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Donationen är ett sätt att uppmärksamma Handelshögskolans 100-årsjubileum, och ska användas i ett treårigt projekt för att säkerställa att studenter inom ekonomi och juridik får den kompetens inom digitalisering och AI som krävs när professionsroller och organisationer förändras.

För att kunna möta samhällets kunskapsbehov kopplat till digitalisering och AI behöver digital spetskompetens bli en del av alla utbildningar, inte bara de traditionellt IT-relaterade. De roller och arbetsuppgifter som studenter inom ekonomi och juridik förväntas axla i sina framtida arbetsliv förändras. Förmågan att kunna hantera och analysera stora datamängder kommer att bli allt viktigare, liksom förmågan att hantera risker och möjligheter.

– Framtidens ekonomer och jurister behöver inte vara tekniska IT-experter, men de måste ha en mycket god förmåga att förstå och använda sig av den nya teknikens tillämpningar, de möjligheter till nyskapande utveckling som öppnas och även de risker dessa omvälvande förändringar innebär, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

På Handelshögskolan pågår flera framgångsrika initiativ där forskare använder tekniskt avancerade metoder och verktyg för dataanalys, men denna typ av inslag i utbildningarna är fortfarande relativt begränsad.

– Med donationen kommer vi att kunna skala upp kompetensen bland lärarna och ge dem rätt verktyg för att utbilda studenterna. De kompetenser som behövs till följd av digitaliseringen omfattar förändrade arbetsmetoder som studenterna kommer att stöta på i yrkeslivet, men också etiska, juridiska, tekniska och strategiska överväganden som dagens organisationer behöver göra, säger Mari Paananen, docent och projektledare för satsningen.

– Handelshögskolan har redan idag en stark ställning inom området AI och digitalisering, och med stödet från Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål får vi förutsättningar för att utveckla en ledande miljö för tillämpad AI-baserad forskning och utbildning inom ekonomi och juridik, säger Per Cramér.

 

Kontakt
Mari Paananen, projektledare, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 30 63, e-post: mari.paananen@handels.gu.se

Om donationen och projektet
  • Donationen på 10,6 Mkr kommer från Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål
  • Projektet löper under tre år, från december 2023 till december 2026.
  • Arbetet inleds med en analys av vilka behov av ny kunskap och nya arbetsmetoder, kopplade till digitaliseringen, som finns inom företag och organisationer. Den inhämtade kunskapen sprids på ett systematiskt sätt bland lärarna på Handelshögskolan, och genom olika former av utbildningsinsatser delar lärare som hunnit längre med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra lärare. Därefter integreras kunskapen i befintliga kurser och nya kurser utvecklas.