Bild
framåtlutade operationssal
Samarbetet mellan Handelshögskolan och Getinge ska leverera kvalificerad forskning och stödja Getinge i deras innovations- och hållbarhetsarbete.
Foto: Getinge
Länkstig

Handelshögskolan och Getinge inleder strategiskt forskningssamarbete

Publicerad

I ett nydanande, strategiskt samarbete kommer forskare från Handelshögskolan att arbeta tillsammans med nyckelpersoner på Getinge kring frågor som rör innovation och hållbarhet. Forskarna får en chans att bidra med samhällsrelevant och tillämpbar kunskap och Getinge blir en del av forskningsfronten. En viktig del i samarbetet är två doktorandanställningar.

–  Jag är mycket förväntansfull och glad över det program för fördjupat, strukturerat samarbete som Handelshögskolan utvecklat tillsammans med Getinge. Det har en hög ambitionsnivå och avser att bidra till en fördjupad förståelse av hållbar affärsutveckling. Programmet utgör ett nydanande sätt att organisera forskningssamverkan med organisationer utanför akademin, som säkerställer både hög samhällsrelevans och grundläggande akademiska värden. Därmed utgör det även en förebild för framtiden, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan.

Många företag vill bygga sitt arbete på forskning, men Getinge har vågat ta ett steg till och öppnat för ett långsiktigt och storskaligt samarbete, som ska leverera kvalificerad forskning och stödja Getinge i deras innovations- och hållbarhetsarbete.

Detta partnerskap är ett exempel på vårt utökade arbete med hållbarhet, innovation och att sätta kunden i fokus. Det visar också på vårt engagemang för att driva Getinge framåt inom dessa forskningsområden. I slutändan kan den kunskap och erfarenhet samarbetet genererar hjälpa oss att rädda fler liv tillsammans med våra kunder, säger Magnus Lundbäck Executive Vice President Human Resources & Sustainability på Getinge.

Innovation förbättrar hälso- och sjukvården

Den pågående pandemin har gjort det tydligt att kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården är av yttersta vikt för samhället. Pandemin har också visat på betydelsen av forskning, innovation och tekniska framsteg för att hjälpa till att möta framtidens utmaningar. Samtidigt måste hållbarhetseffekterna av ny teknik och nya affärsmodeller beaktas. Getinge är en multinationell aktör som är mitt i denna utveckling.

Den genomgripande teknik- och kunskapsutveckling som pågår i samhället är särskilt tydlig inom det medicintekniska området. Bland drivkrafterna finns starka förväntningar om förbättrade behandlingsmetoder och effektivt resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

– För att dessa förväntningar skall kunna realiseras krävs nya sätt att organisera arbete och utveckla kunskap, både inom och mellan organisationer. I samarbetet med Getinge får vi möjlighet att studera hur detta sker, samtidigt som vi kan bidra med erfarenheter från andra projekt och branscher. Vår roll är inte att presentera färdiga lösningar, utan att bidra med erfarenheter och reflektion i Getinges arbete med att forma hur de ska arbeta med innovation och kunskapsutveckling, säger Kajsa Lindberg, professor i management och ansvarig för den del av samarbetet som handlar om organisering av innovation.

Hållbarhet i affärsstrategin

Alla är överens om att storföretag måste integrera miljö- och sociala frågor i sin kärnverksamhet, men det är lättare sagt än gjort att driva ett lönsamt och samtidigt hållbart företag. Utmaningen ligger i att flytta hållbarhet in i affärsstrategin, där det till slut blir svårt att säga vad som är hållbarhetsarbete och vad som är affärsstrategi. Det finns inte så mycket empiriskt grundad forskning som djupgående och i detalj studerar hur det går till när ett företag faktiskt försöker integrera hållbarhet i affärsstrategin. Den del av forskningsprojektet som handlar om hållbarhet och strategi utforskar just denna integrationsresa hos Getinge.

– Det är viktigt att studera strategi i realtid. I efterhand suddas konflikter ut, detaljer försvinner och beslut framstår som mer planerade än vad de var i praktiken. Tack vare att Getinge öppnar upp för oss att studera och stödja deras arbete, får vi genom doktorandprojektet chans att följa Getinges utveckling under fyra år, vilket ger fantastiska möjligheter till intressanta studier, säger Niklas Egels Zandén, professor i företagsekonomi och ansvarig för den del av samarbetet som handlar om strategisk hållbarhet.

Två doktorandanställningar

En stor och viktig del av samarbetet är de två doktorandanställningarna. Det ena doktorandprojektet kommer att studera organisering av innovation och det andra strategisk hållbarhet.

  • Projektet organisering av innovation kommer att fokusera på hur Getinge kan förbättra processer och organisering av verksamheter, där människor med olika expertis deltar, för att på så sätt möjliggöra innovation av nya produkter och lösningar. Detta inkluderar att mobilisera kunskap och samordna aktiviteter och ansvar över enhets- och gruppgränser inom företaget. Det kräver också nära samarbete med leverantörer, andra partners och kunder (t.ex. läkare, sjuksköterskor, sjukhustekniker). Till exempel kan support på plats och kontinuerlig justering av teknik leda till nya insikter och produktutveckling. Dessutom ser Getinge möjligheter att utveckla områdena digitalisering, uppkoppling av produkter och AI för att förbättra vårdpraxis.
  • Projektet strategisk hållbarhet kommer att fokusera på företags försök att flytta hållbarhetsfrågor in i kärnverksamheten. Getinge har nyligen lanserat sin ambition att vara C02-neutralt 2025 som ett strategiskt led i att vara i framkant i sin bransch i termer av hållbarhetsarbete. Viktiga aspekter för detta doktorandprojekt inkluderar hur man integrerar hållbarhet i produktutveckling och erbjudanden till kunder. Till exempel att designa produkter som gör det möjligt för sjukhus att släppa ut mindre växthusgaser när utrustningen används, uppkoppling av produkter och flytta fokus från produkter till tjänster.

Sista ansökningsdag för doktorandtjänsterna är 1 mars 2021. Mer information finns här.