Bild
Thomas Andersson och Per Cramér skakar hand
Thomas Andersson, Vice President – Leading the Gothenburg Mobilisation (till vänster) och Handelshögskolans rektor Per Cramér ser fram emot ett fördjupat samarbete.
Foto: Volvo Cars
Länkstig

Nytt samarbetsavtal med Volvo Car Group

Publicerad

I förra veckan undertecknade Handelshögskolan ett nytt samarbetsavtal med Volvo Car Group, där ambitionen är att agera tillsammans för en hållbar framtid. Avtalet syftar till att skapa ömsesidig nytta och värde, genom att bidra till stärkt konkurrenskraft för Volvo Car Group och stärkt kvalitet och relevans i Handelshögskolans forskning och utbildning.

Handelshögskolan och Volvo Car Group (VCG) har en lång historia av samarbete, sedan 1999 inom ramen för Handelshögskolans Partnerprogram. Där ligger huvudfokus på kompetensutveckling och aktiviteter relaterade till rekrytering och employer branding. Det nya avtalet handlar om hur VCG och Handelshögskolan ska agera tillsammans för att bidra till en hållbar framtid.

— Vi ingår avtalet dels för att lyfta fram och stärka betydelsen av forskningssamarbeten och underlätta gemensamma forskningsansökningar, dels för att bredda och fördjupa samarbetet om innehållet i våra utbildningar. Det kompletterar och bygger vidare på, men ersätter inte, vår väl etablerade samverkan för forskningsrelaterad kunskapsöverföring och arbetsmarknadsmatchning för studenterna, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

Ömsesidig nytta

För VCG innebär samarbetet stärkt konkurrenskraft genom fördjupad förståelse av digitaliseringens och elektrifieringens konsekvenser för deras affärsmodell och dess utveckling, och för hur de kan både bidra till och dra fördel av en hållbar samhällstransformation.

För Handelshögskolan innebär samarbetet en möjlighet att stärka relevansen i forskningen genom att teorier och metoder används för att skapa ny kunskap som är konkret tillämpbar och kan bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle

Initialt är fokus inriktat mot att identifiera forskningsområden som är av intresse för både Handelshögskolan och VCG, och att initiera konkreta forskningssamarbeten. I nästa fas formuleras gemensamma forskningsansökningar. Forskningsresultaten publiceras sedan enligt samma principer som övrig forskning, men med fler möjligheter att tillämpas praktiskt och bidra till VCG:s innovationskraft.

— Genom fler och fördjupade relationer inom forskningen lär vi känna varandra, och kan se fler möjligheter att samarbeta. Vi kan stärka relevans och kvalitet i Handelshögskolans verksamhet, till exempel genom att VCG medverkar i olika former av rådgivande organ vid forskningscentrum och i utbildningsprogram, säger Per Cramér.

— På ingenjörssidan har vi arbetat länge med våra ledande tekniska universitet och använt deras spetskompetens och vetenskaplig forskning för att förbättra våra produkter. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att börja göra detsamma på affärssidan, säger Kristian Abel, Vice President and Head of Complete Vehicle Engineering på VCG

Fördelar för studenter

Utbildningen vid Handelshögskolan är forskningsbaserad och den kunskap som genereras i de gemensamma forskningsprojekten kommer studenterna till nytta i undervisningen. Relationerna mellan Handelshögskolans forskare och olika medarbetare inom VCG kommer också att ge fler och mer multifacetterade möjligheter för studenter att skriva uppsatser, ta del av gästföreläsningar och arbeta med case i utbildningarna, vilket stärker studenternas förutsättningar för personlig och professionell utveckling.

Bild
Kristian Abel och Per Cramér står vid var sitt ståbord och undertecknar avtalet
Kristian Abel, Vice President and Head of Complete Vehicle Engineering och Per Cramér, Handelshögskolans rektor, undertecknade det nya samarbetsavtalet den 30 september.
Foto: Volvo Cars