Bild
Tre män poserar och ler mot kameran. Den i mitten har tagit emot en gåva.
Handelshögskolans rektor Per Cramér flankerad av Göteborgs Köpmannaförbunds vd Kenneth Odéus (vänster) och ordförande Thomas Strindeborn (höger)
Foto: Dick Gillberg
Länkstig

5 miljoner från Köpmannaförbundet

Publicerad

Göteborgs Köpmannaförbund fyller 100 år och firar bland annat med att ge Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en donation på 5 miljoner kronor. Donationen kommer att bidra till Handelshögskolans fortsatta strategiska utveckling under lång tid framöver. Rektor Per Cramér tog emot gåvan under jubileumsfirandet den 29 november.

En alltmer komplicerad omvärld ställer handeln inför flera utmaningar. Det kan handla om hur man ska man möta sina kunder med fysiska butiker och e-handel, komplicerade logistikkedjor och den pågående digitaliseringen. Kunskap och tillgången till kompetenta medarbetare med affärskänsla är den viktigaste faktorn för utvecklingen av handeln.

– Handelshögskolan i Göteborg har en internationell profil, en mycket god utbildning och en förstklassig forskning inom handelns område. Göteborgs Köpmannaförbund är en av stiftarna bakom Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg, som bidragit med väsentliga medel till uppbyggnaden av Centre for Retailing vid Handelshögskolan och som skapat en professur inom handelns område. Vi vill därför ge ytterligare möjligheter till Handelshögskolans utveckling genom att lämna 5 miljoner kronor till Handelshögskolans jubileumsfond i samband med att Göteborgs Köpmannaförbund firar 100 år. För mig personligen, som alumn till Handelshögskolan, är det extra roligt att kunna medverka till att stärka Handelshögskolans profil genom denna donation, säger Kenneth Odéus, vd, Göteborgs Köpmannaförbund.

­– Jag är mycket tacksam för Köpmannaförbundets generösa donation till Handelshögskolans jubileumsfond. Avkastningen från donationen kommer långsiktigt och kontinuerligt att bidra till Handelshögskolans fortsatta strategiska utveckling. Denna form av donationer är särskilt betydelsefulla då de skapar en grogrund för förverkligande av nya initiativ från både nuvarande och kommande generationer av medarbetare vid Handelshögskolan, säger Per Cramér, Handelshögskolans rektor.

Handelshögskolan fyller 100 år 2023 och kommer att fira på olika sätt under hela året.

Om Göteborgs Köpmannaförbund

Den 29 november 1922 samlades 200 köpmän i Göteborg i ett konstituerande sammanträde. Det blev uppstarten för bildandet av Göteborgs Köpmannaförbund. Idag arbetar man för att skapa så goda möjligheter som möjligt för handeln och handelns utveckling, genom generella åtgärder och påverkan på myndigheter och kommun. Detta arbete sker i nära samarbete med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar, centrumföreningar och Göteborgs stad, för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.