Bild
en isbjörn hoppar mellan två isflak
Nu har de första mottagarna av Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship på Handelshögskolan utsetts.
Länkstig

Nils och Rabih får Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship

Publicerad

De första mottagarna av Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship har nu utsetts på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Stipendiet på 50 000 kr delas mellan studenterna Nils Andersson och Rabih Darwish som båda arbetar aktivt för att hitta hållbara lösningar som gynnar klimatet.

– Vetenskapen visar med all tydlighet att det sätt på vilket vi har levt och drivit företag de senaste 50 åren inte längre kommer att fungera utan att medföra allvarliga konsekvenser för den, idag, enda kända beboeliga planeten i vårt solsystem. Jag tror att våra samhällen, vårt sätt att leva och hur vi driver företag står inför en förändring som vi inte sett sedan den första industriella revolutionen - men i en exponentiell hastighet. Att uppmuntra unga, smarta individer att hitta lösningar på denna affärsomvandling, kommer att bidra till att driva samhällen och företag till mer hållbara lösningar. Det bidrar också till att skapa nya affärsmöjligheter och till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är vår förhoppning att Cornelius-Ernströmgruppens klimatstipendium kan vara ett litet bidrag till att detta uppnås, säger Pontus Cornelius, tidigare koncernchef, Ernströmgruppen.

Mottagarna av stipendiet har båda visat prov på initiativförmåga och stort engagemang för att hitta smarta lösningar som gynnar klimatet.

Bild
Porträtt på Nils Andersson
Nils Andersson
Foto: Privat

Nils Andersson har läst den ettåriga magisterkursen Management av tillväxt (MATIX). Utbildningen kombinerar teori och kvalificerade uppgifter på ett partnerföretag.

– Det känns jättekul att få Cornelius-Ernströmgruppens klimatstipendium. På mitt partnerföretag Out of Home har jag genomfört två stora, klimatrelaterade projekt. Bland annat har jag tagit fram företagets första hållbarhetsstrategi. Jag vill gärna arbeta som konsult med fokus på att transformera företag, deras affärsmodeller och sätt att arbeta för att bli mer hållbara. Tack vare stipendiet får jag nu möjlighet att läsa kursen ”Sustainable Business Strategy” på Harvard Business School Online, säger Nils Andersson.

Bild
Porträtt på Rabih Darwish
Rabih Darwish
Foto: Privat

Rabih Darwish har läst det tvååriga masterprogrammet Knowledge-based Entrepreneurship. Sedan 2017 har han varit engagerad i arbetet med den ekonomiska utvecklingen och återhämtningen i Libanon. Hans arbete i Libanon innefattade också ett initiativ för att minska matsvinnet efter skörd, med fokus på underprivilegierade landsbygdsområden.

– Jag är glad över att ha fått detta stipendium, särskilt eftersom det är ett av de viktigaste tecknen på erkännande jag har fått sedan jag flyttade till Sverige. Det ger mig kraft, uppmuntran och motivation att gå vidare i mitt sociala uppdrag. Jag håller på att utveckla två food-tech koncept – Meta-Farm och Bambu – där fokus är att uppmuntra hushållen att odla och konsumera ekologiska grönsaker och att minska matsvinnet genom förändrat konsumentbeteende. Stipendiet blir ett välkommet tillskott till utvecklingsarbetet, säger Rabih Darwish.

Nils Andersson mottar sitt stipendium av Pontus Cornelius, tidigare koncernchef för Ernströmgruppen, i samband med diplomeringen av MATIX-studenter den 3 juni. Rabih Darwish mottar sitt stipendium av Malin Jideus, hållbarhetschef på Ernströmgruppen, i samband med masterprogrammens diplomering den 16 juni.  

 

Om Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship

Göteborgsbaserade företagskoncernen Ernströmgruppen har möjliggjort stipendiet i dess tidigare koncernchefs namn – Pontus Cornelius – som tack för hans brinnande engagemang för näringslivets roll i klimatomställningen och hans insatser att framgångsrikt bygga Ernströmgruppen till en stark industrigrupp. Pontus Cornelius är alumn från Handelshögskolan i Göteborg och hans önskan är att stipendiet erbjuds studenter på Handelshögskolans affärs- och företagsorienterade utbildningar, med syfte att skapa initiativ till hållbara affärer eller affärslösningar som gynnar ett positivt klimat.

Stipendiet omfattar 50 000 kr och kan sökas av studenter på avancerad nivå och av nyblivna alumner som har gjort något för klimatet och nu har en idé om hur man med hjälp av stipendiet kan göra mer.

Motiveringar för årets mottagare
Nils Andersson: ”The purpose of Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship is to encourage young, smart individuals to drive societies and companies to more sustainable solutions. Nils Andersson of the Matix programme has over the years proven his commitment to make a difference in this area. We are, therefore, proud to be able to support his future engagement with a 25.000 SEK scholarship”

Rabih Darwish: ”The purpose of Cornelius-Ernströmgruppen Climate Scholarship is to encourage young, smart individuals to drive societies and companies to more sustainable solutions. Waste in our societies are the lowest hanging fruits available today and, yet, so difficult to minimize. Today 30% of all food produced is wasted, creating not only huge environmental impact but also high cost. Finding paths to minimize this, will be of utmost importance for reaching not only the Paris Accord and The EU Green Deal, but more importantly, a healthier planet that can nurture an increasing population. We are therefore proud to be able to support Rabih Darwish with a 25.000SEK scholarship for him to further develop his ideas to minimize food waste”.