Bild
Foto: Eugene Chystiakov
Länkstig

Parkeringsnormer och mobilitetstjänster för hållbar mobilitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 900 000
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Ulrika Holmberg, Centrum för konsumtionsforskning (CFK)

Kort beskrivning

Hållbarhetsutmaningar relaterade till mobilitet i städer kan inte enbart lösas på teknisk väg. De behöver kompletteras med beteendeförändringar. Lösningar som syftar till att ändra resebeteende består ofta av en kombination av begränsningar för privat bilism och attraktiva alternativ som mobilitetstjänster. Syftet med detta projekt är att studera betydelsen av att kombinera begränsade parkeringsmöjligheter med mobilitetstjänster för att uppnå en hållbar mobilitet.