Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Exteriör av institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
Bilden är tagen på Sprängskullsgatan 23 i Göteborg och visar institutionen för socialt arbetes byggnad vid Göteborgs universitet, där forskargruppen KRV har sin hemvist.
Foto: Ninni Carlsson
Länkstig

Könsrelaterat våld KRV

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen KRV består av ett tiotal seniora och juniora forskare som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld, och med frågor angelägna för det sociala arbetets praxis. Vi representerar olika professioner och akademiska discipliner med gemensam hemvist. Vi bildades 2014 för att samla kunskap och utveckla forskning i socialt arbete inom området könsrelaterat våld.

Forskarna i KRV leder kurser och undervisar vid institutionen för socialt arbete och ansvarar bland annat för kurserna "Mäns våld mot kvinnor" på avancerad nivå och "Researching gender based violence - data and design" på forskarnivå.

Inom forskargruppen bedrivs forskning i samarbete med flera organisationer och forskningscentra. Kontakta gärna forskargruppen om du vill veta mer eller diskutera ett eventuellt framtida samarbete!

Välkommen till hemsidan för forskargruppen Könsrelaterat våld (KRV) vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 

Vi är ett tiotal seniora och juniora forskare med lång erfarenhet inom området som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld, och med frågor angelägna för det sociala arbetets praxis.

På vår hemsida hittar du bland annat information om aktuella projekt, ny forskning inom området, samarbeten och evenemang där forskargruppen medverkar. 

Vi representerar

olika professioner och akademiska discipliner med gemensam hemvist. Vi bildades 2014 för att samla kunskap och utveckla forskning i socialt arbete inom området könsrelaterat våld. 

Med könsrelaterat våld

menar vi olika former av våld som oftast, men inte alltid, utövas av män mot flickor och kvinnor, beroende av hur vi könas. Våldet speglar, återskapar och skapar förtryckande samhällsstrukturer inom ojämlika maktordningar. 

Vi forskar

med anslag från olika vetenskapliga råd och myndigheter men även på uppdrag från offentliga, privata och ideella organisationer. 

Vi leder kurser och undervisar

vid institutionen för socialt arbete och ansvarar bland annat för kurserna "Mäns våld mot kvinnor" på avancerad nivå och "Researching gender based violence - data and design" på forskarnivå. Vi har också andra pedagogiska uppdrag inom och utom Göteborgs universitet. 

Inom forskargruppen Könsrelaterat våld (KRV) bedrivs forskning i samarbete med flera organisationer och forskningscentra. Kontakta gärna forskargruppen om du vill veta mer eller diskutera ett eventuellt framtida samarbete. 

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. 

Till Jämställdhetsmyndighetens hemsida

VKV - Våld i nära relationer

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. VKV:s grunduppdrag är att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp.

Till VKV:s hemsida

Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol, UK

Inom kompetenscentrat bedrivs forskning som bidrar med kunskap på både praktik- och policynivå. Sedan 2019 är Marianne Hester, professor vid Centre for Gender and Violence Research, affilierad professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är inriktat mot gender, violence & international policy. Som affilierad professor vid institutionen för socialt arbete undervisar hon bland annat i kursen "Researching gender based violence - data and design" på forskarnivå.

Till Centre for Gender and Violence Research hemsida

Läs mer om Marianne Hesters forskning på University of Bristols hemsida.

Se en kort intervju med Marianne Hester om hennes uppdrag som affilierad professor vid institutionen för socialt arbete: https://youtu.be/ESVAuK8y20E

Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London Metropolitan University

The Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU) är ett internationellt välrenommerat kompetenscentra som bedriver både forskning, utbildning och utvärderingsuppdrag. Forskargruppen KRV samarbetar med CWASU:s verksamhetschef professor Liz Kelly, och har tillsammans med henne arrangerat seminarier och gästföreläsningar vid institutionen för socialt arbete.

Till CWASU:s hemsida

Läs mer om professor Liz Kelly på CWASU:s hemsida

Samordningen av Metoo-uppropen

Läs mer på hemsidan för #metoouppropen

 

 

 

Ta del av forskargruppens senaste publikationer!

Samarbeten

Forskargruppen deltar i debatter och intervjuas i medierna. Här hittar du ett axplock av det senaste årets artiklar och inslag.

 

Här hittar du länkar som leder till mer information om vad könsrelaterat våld är och hur arbetet mot könsrelaterat våld bedrivs på nationell och internationell nivå. 

Här tipsar vi om seminarier, konferenser och andra öppna evenemang, som forskargruppen antingen arrangerar eller medverkar i. 

Just nu har vi inga planerade konferenser eller seminarier.