Bild
Bild på världskartan, för forskargruppen Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter
Länkstig

Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

"Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter" är en tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på frågor relaterade till de sociala utvecklingsmålen (SDG), psykisk hälsa, och social rättvisa i Sverige och globala Syd. Forskningen relaterar till levnadsvillkor på individ, grannskaps- och samhällsnivå. Några fokusområden är fattigdom, socioekonomi, barndomsvillkor, relationer, jämställdhet, sociala nätverk/kapital, marginalisering, våld och institutioner och hälsosystem. Forskargruppen ingår i nationella och internationella forskarnätverk.

Aktuella forskningsprojekt 

Forskargruppen Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter har ett flertal pågående forskningsprojekt från aktiva forskare och doktorander. För mer information om forskningen, kontakta medlemmarna eller samordnare.

Medlemmar och deras forskningsprojekt:

Lena Andersson

Lena är samordnare för forskargruppen. Hon är medicine doktor i socialmedicin, socionom, docent i socialt arbete. Forskningsområden är psykisk ohälsa, global hälsa, migration, hälsopromotion, vårdsökning, social utveckling och mänskliga rättigheter.

  • Papperslösa migranters hälsa (VR)
  • Hälsosystem och barriärer till vård för vuxna personer med psykisk ohälsa in Syd Afrika (Sida)
  • Sida Research Training Partnership Programme: Towards sustainable social development: Strengthening social work education, research and practice in Rwanda.
  • HIV barriärer till vård

Alexandre Hakizamungu

Alexandre är doktorand vid institutionen. Projektet undersöker förekomst av livsmedelsosäkerhet (food insecurity) hos bönder i Rutsiro-distriktet i Rwanda och interventioner och strategier på lokal och hushållsnivå för att förhindra detta.  

  • Avhandlingen: Undersökning av osäker livsmedelstillgång i Rutsiro distriktet i Rwanda: Erfarenheter från jordbrukare med småskaligt jordbruk

Consolée Uwihanga

Doktoranden Consolée undersöker familjeliv, jämställdhet och social förändring i Rwanda.

  • Avhandlingen: Traditionell praxis och samtida jämställdhetspolicy, hur påverkar det familjelivet i Rwanda?

Marie Claire Uwamahoro

Doktoranden Marie Claire undersöker hur socialt arbete och fredsbyggande mekanismer kan minska urbana konflikter i Rwanda.

  • Socialt arbete och utvecklingen av fredsskapande mekanismer för att stävja urbana konflikter i Kigali, Rwanda

Elisabeth Punzi

Elisabeth är Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, specialist i neuropsykologi. Fil. dr. och docentlegitimerad psykolog. Hennes forskningsintressen ligger inom området klientupplevelser och praktisk verksamhet, med fokus på hur yrkesverksamma kan fokusera på den individuella klienten snarare än på diagnoser eller strukturerade interventioner. Hon är även intresserad av psykiatriskt kulturarv.

  • Psykiatrins kulturarv och före detta patienters kulturarv i samarbete med Center för kritiska kulturarvsstudier. Utgår från ett Mad studies-perspektiv
  •  Mad heritage och contemporary arts