Länkstig

Viveka Enander

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K310
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Viveka Enander

Bakgrund Viveka Enander tog sin socionomexamen 1993 och har bland annat arbetat som forskarassistent och som fristående föreläsare inom området våld mot kvinnor. Hon har även arbetat som socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Viveka Enander har även arbetat på olika kvinnojourer samt varit med och drivit en personalkooperativ kvinnojour.

Viveka Enander antogs som doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2004 och disputerade 2008 med sin avhandling "Women Leaving Violent Men: Crossroads of Emotion, Cognition and Action".

Viveka Enander är utvecklingsledare/forskningsansvarig vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation (VKV) samt universitetslektor i Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Forskningsintresse Våld mot kvinnor; våld i parrelationer

Pågående forskning 2009-pågår:Utvecklingsledare/forskningsansvarig vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation (VKV).

Sedan 2012 är Viveka Enander även ansvarig för ett forskningsprojekt vid Ersta Sköndal högskola. Parallellt med detta är hon verksam vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, huvudsakligen som samordnare av forskarnätverket Gender and Sexuality in Social Work (GESS).

Dessutom är hon samordnare för Västsvenska forskargruppen kön och våld i nära relationer.

Undervisning Viveka Enander undervisar deltid vid Institutionen för socialt arbete med bland annat handledning av ett antal C- och D-uppsatser. Hon är även bihandledare till doktorand vid Enheten för socialmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.