Länkstig

Stort utbildningsbehov vid lärosäten om mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Det finns ett stort behov av fortsatt stöd för lärare och utbildningsansvariga vad gäller kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det konstateras i en studie om lärosätenas utbildningsbehov i frågan. Studien tillgängliggörs nu i en sammanfattning som går att ladda ner kostnadsfritt.

2017 antog regeringen en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Som en del av detta fick åtta professionsutbildningar, däribland socionomprogrammet, ett nytt examensmål. Examensmålet innebar att studenterna ska "visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer".

Året därpå fick forskaren Ninni Carlsson vid Göteborgs universitet i uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en studie där lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kartlades.  Ett utbildningsmaterial togs fram för Sveriges lärosäten om vad begreppet mäns våld mot kvinnor innebär, vilka skyldigheter Sverige har inom område och vad som avses med det nya examensmålet för de åtta professionsutbildningarna.

Ninni Carlsson har utifrån studien konstaterat att det finns ett stort behov av att lärare och personal med övergripande utbildningsansvar utbildar sig vidare inom ämnet. Det handlar inte minst om att förstå bredden av vad som ingår i examensmålet. 

Resultatet av studien tillgängliggörs nu genom en sammanfattning som går att ladda ner på Jämställdhetsmyndighetens hemsida. 

Ladda ner sammanfattningen på svenska:
"Att förstå våldsbegreppen – En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet."


Ladda ner sammanfattningen på engelska:
"Understanding Concepts of Violence – A key to the work processes on the new qualitative target"
 

Ladda ner den fullständiga slutrapporten:
"L
ärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"
 

Läs mer på JÄMY:s hemsida

För mer information, kontakta:
Ninni Carlsson, ninni.carlsson@socwork.gu.se