Bild
Lärosäten som utbildar om våld får nytt webbstöd.
Länkstig

Lärosäten som undervisar om våld får nytt webbstöd

Publicerad

Förändringen i högskoleförordningen för ett par år sedan medförde ett stort behov av kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det visar en studie från Göteborgs universitet som nu ligger till grund för ett nytt webbstöd som lanseras i januari.

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer en obligatorisk del i åtta yrkesprofessioners utbildningar. På uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten tog forskaren Ninni Carlsson vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, fram en studie om behovet av utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärare och utbildningsansvariga vid Sveriges universitet och högskolor. Nu har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) utformat ett nationellt webbstöd till lärosäten som har mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i examensmålen.

Bild
Ninni Carlsson
Ninni Carlsson, forskare i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

– Syftet i studien var att undersöka vilka behov som fanns för de som arbetar med att införa det nya examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och att utbilda inom detta område. Resultatet visade att behovet av utbildning var stort. Slutsatsen blev att ett omfattande stöd behövs. Ett stöd som nu införs utifrån studiens rekommendationer, säger Ninni Carlsson.

Jämställdhetsmyndigheten fick regeringsuppdraget att stödja lärosätena med utbildningsinsatser och kunskapsstöd. Ninni Carlsson studie blev den första i Sverige som undersökte lärosätens utbildningsbehov kring det nya examensmålet om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Studien ”Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i när relationer” blev klar 2020.

Digitalt kunskapsstöd för bättre utbildning

Det nya webbstödet är publicerat hos Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Webbstödet är ett digitalt verktyg med material och resurser till lärosäten för att de bättre ska kunna utbilda studenter inom ämnet.

– Just nu gör jag en uppföljande studie, också för Jämställdhetsmyndigheten. Den syftar till att visa var lärosäten befinner sig tre år efter den första studien. Den publiceras i början av nästa år och jag presenterar den i ett webbseminarium i samband med den officiella lanseringen av stödet den 27 januari, säger Ninni Carlsson.

Om studien och webbstödet

Från 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för socionomer, psykologer, jurister, fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare. Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är nu obligatoriskt. Lärosäten har dock inte haft tillräcklig kunskap om vad studenterna behöver kunna. Det visar studien från 2020 som nu ligger till grund för nytt webbstöd. 

Läs studien:
Carlsson, Ninni (2020) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i när relationer. Slutrapport. Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Anmäl dig till lanseringen den 27 januari:
Lansering av Webbstöd för lärosäten - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Till webbstödet:
Webbstöd för lärosäten (uu.se)