Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny studie om mäns våld emot kvnnor på lärosäten

Publicerad

2018 införde regeringen ett nytt examensmål i högskoleförordningen, om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i åtta professionsutbildningar. Jämställdhetsmyndigheten fick i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten med dessa professionsutbildningar. Nu släpps en ny studie om lärosätenas utbildningsbehov i arbetet med att införa examensmålet i sina professionsutbildningar.